Zijne Majesteit de Koning brengt hulde aan het werk van het spoorwegpersoneel

24 maart 2021 - Op woensdag 24 maart bracht Zijne Majesteit de Koning een bezoek aan het station van Ottignies, waar hij medewerkers van NMBS en Infrabel ontmoette. Met deze gesprekken wilde de Koning zijn waardering uitspreken voor het essentiële werk dat het spoorwegpersoneel tijdens deze sanitaire crisis levert om de mobiliteit van iedereen te waarborgen.

Koninklijke erkenning

Zijne Majesteit de Koning kwam aan in het station Brussel-Luxemburg, waar hij de trein richting Ottignies nam. Om 8.15 uur werd hij verwelkomd door de CEO van NMBS Sophie Dutordoir en de CEO van Infrabel Benoît Gilson.

De koning had vervolgens een ontmoeting met enkele spoorwegmedewerkers die aan het werk waren op het terrein. Hij ging eerst naar de eerste verdieping van het stationsgebouw voor een korte verwelkoming door de twee CEO's. Daarna had Zijne Majesteit - met het oog op de strikte naleving van de sanitaire maatregelen - een ontmoeting met een beperkt aantal vertegenwoordigers van de treinbestuurders en -begeleiders.

De Koning sprak vervolgens even met de commercieel bedienden van het station. Daarna ging het richting perron 1, waar hij enkele woorden wisselde met een schoonmaakploeg en met agenten van Securail die instaan voor de veiligheid van de reizigers.

Rond 9 uur bezocht de Koning het nabijgelegen seinhuis van Infrabel. Zijne Majesteit ontmoette er 6 medewerkers die het treinverkeer regelen in deze zone, waar dagelijks bijna 300 treinen voorbijkomen. Tot slot nam Zijne Majesteit ook poolshoogte van de voortgang van de GEN-werken die precies 3 jaar geleden op deze lijn ‘Brussel-Ottignies’ hervat werden.

Tijdens het bezoek, dat iets meer dan anderhalf uur duurde, heeft de Koning de personeelsleden herhaaldelijk bedankt. Zijne Majesteit was zich duidelijk zeer bewust van de inspanningen die het personeel sinds het begin van de sanitaire crisis levert om veilig en performant vervoer te blijven bieden.

Een ononderbroken treindienst

NMBS en Infrabel hebben in de context van deze sanitaire crisis die het land nu al meer dan een jaar doormaakt alles in het werk gesteld om het treinverkeer, een essentiële dienst voor de bevolking en de Belgische economie, veilig te stellen.

Meteen aan het begin van de eerste lockdown in maart 2020 voerden beide bedrijven een Treindienst van Nationaal Belang in zodat iedereen die zich absoluut per trein moest verplaatsen, dat in de meest veilige sanitaire omstandigheden kon doen. Vervolgens werd al snel opnieuw overgeschakeld naar het maximale treinaanbod, met treinen met een maximale samenstelling om, het hele jaar lang, naarmate versoepelingen en verstrengingen elkaar opvolgden, verplaatsingen over heel het land mogelijk te blijven maken.

Dit was niet mogelijk geweest zonder de inzet en de enorme inspanningen van de zowat 28.000 spoorwegmedewerkers van NMBS, Infrabel en HR RAIL. Dankzij hun flexibiliteit, creativiteit en passie zijn ze er steeds voor blijven zorgen dat de treinen bleven rijden en de Belgen in optimale veiligheidsomstandigheden kunnen reizen.

Eerstelijnsberoepen

De verschillende spoorwegberoepen vereisen door hun aard een fysieke aanwezigheid op het terrein. Deze complementaire en essentiële functies gaan van het onderhoud van het rollend materieel in de werkplaats, over de dagelijkse schoonmaak van de stations en de binnenkant van de rijtuigen, tot de treinbesturing en -begeleiding en het onderhoud van en het toezicht op de spoorweginfrastructuur en de IT-netwerken, zonder het veilige beheer van het treinverkeer te vergeten.

NMBS telt vandaag zo’n 18.000 medewerkers, van wie er bijna 8.700 op het terrein werken. Het gaat om ongeveer 5.800 treinbestuurders en -begeleiders, 700 stations- en onderstationschefs, 720 commercieel bedienden, 600 Securail-veiligheidsagenten, 200 personeelsleden die personen met beperkte mobiliteit begeleiden, 350 schoonmaakmedewerkers en 310 technici in de werkplaatsen.

Infrastructuurbeheerder Infrabel telt vandaag 10.000 medewerkers. De grote meerderheid daarvan staat in voor het onderhoud van 6.500 kilometer aan hoofdsporen en het beheer van de 4.000 treinen die elke dag op het net rijden.

Sophie Dutordoir, CEO van NMBS: « Zelfs in het diepste punt van de crisis zijn de treinen blijven rijden. Dit koninklijk bezoek is een belangrijke erkenning voor het geleverde werk van gepassioneerde medewerkers die steeds in de eerste lijn zijn blijven staan opdat al diegenen die zich dienen te verplaatsten, dat ook kunnen doen in de best mogelijke sanitaire omstandigheden. Als wij deze missie hebben kunnen vervullen, is dat dankzij het enorme engagement van het ganse personeel, hun betrokkenheid bij de missie van openbare dienst die de onze is, hun flexibiliteit, hun creativiteit.
Benoît Gilson, CEO van Infrabel : « Het bezoek dat Zijne Majesteit de Koning vandaag heeft gebracht aan de medewerkers van Infrabel en de NMBS, deed ieder van ons enorm veel genoegen. Het was een mooi eerbetoon aan de spoormannen en spoorvrouwen die zich sinds de uitbraak van de gezondheidscrisis met volle toewijding blijven inzetten voor de medemens. In moeilijke omstandigheden blijft het personeel van Infrabel trouw op post om te beantwoorden aan de belangrijkste mobiliteitsbehoeften. Als gedelegeerd bestuurder ben ik trots op wat we hebben gerealiseerd. Ik heb er ook het volste vertrouwen in dat we allemaal het beste van onszelf blijven geven tot we de draad van ons vertrouwde leven weer kunnen oppakken. »
Georges Gilkinet, federaal minister van Mobiliteit :« Elke dag zorgen 28.000 spoorwegmedewerkers van NMBS, Infrabel en HR-RAIL dat we veilig met de trein kunnen reizen, met respect voor de gezondheidsregels. Hun dienstverlening aan het publiek is cruciaal voor onze mobiliteit, onze economie en ons sociaal en mentaal welzijn. Bedankt aan zijne Majesteit Koning Filip, voor de ontmoeting met deze mannen en vrouwen, die zich zo inzetten sinds het begin van de crisis. Ik wil ook mijn dank uitdrukken aan alle medewerkers in de frontlinie: treinbegeleiders, treinbestuurders, Securail-agenten, PBM- en onderhoudsassistenten en vele anderen. Merci! »

Persdiensten:

Dimitri Temmerman

Dimitri Temmerman

Woordvoerder, NMBS
Thomas Baeken

Thomas Baeken

Woordvoerder Infrabel
Litte Frooninckx

Litte Frooninckx

Woordvoerster, Kabinet Georges Gilkinet

 

 

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.