Vrouwen in alle beroepen bij NMBS

8 maart 2019 - Veertig jaar geleden was zes procent van de treinbegeleiders een vrouw; anno 2019 is dat 34%. Maar, wat meer is, vandaag werken bij NMBS ook veiligheidsagentes, architectes, treinbestuursters, vrouwelijke ingenieurs, technici en managers. Geslacht, leeftijd en afkomst doen er niet toe; wat telt bij NMBS is enthousiasme en passie voor de reiziger en voor duurzame mobiliteit.

Voor NMBS is de internationale vrouwendag de gelegenheid bij uitstek om haar talrijke medewerksters die in alle beroepen terug te vinden zijn ‘in the picture’ te zetten. Rond tien van hen werd een foto-expo opgezet die langs de stations van Brussel-Zuid (tot 11/03), Antwerpen-Centraal (van 12/03 tot 18/03) en Namen (van 19/03 tot 25/03) trekt. Tot 18 maart zullen de foto’s ook te zien zijn op de klassieke affiches en digitale schermen in de stations in het hele land.

Eén treinbegeleider op drie is een vrouw

In 1979 wierf NMBS de eerste vrouwelijke treinbegeleiders aan. Vandaag de dag vind je onder de treinbegeleiders en treinbegeleidsters mensen met alle mogelijke achtergronden, net zoals bij de reizigers zelf.

In alle beroepen samen neemt het aantal vrouwelijke NMBS-medewerkers jaar na jaar structureel toe. De laatste vijf jaar steeg hun aantal gemiddeld met 0,8% per jaar. Zo vertegenwoordigen vrouwen intussen bijna 18% van alle NMBS-medewerkers. Er is dus nog marge, maar we zijn op de goede weg.

Een job voor elk profiel

Als overheidsbedrijf wil NMBS dat haar personeelsbestand een afspiegeling is van de maatschappij. Via haar diversiteits- en inclusiebeleid plaatst ze de klant centraal, want met een gediversifieerd personeelsbestand kan beter ingespeeld worden op de behoeften van de diverse klantenprofielen. En dat geldt zowel voor treinbegeleiders, technici, managers, treinbestuurders, ingenieurs enz., man of vrouw.

Diversiteit in alle beroepen

Diversiteit is een belangrijk kenmerk geworden van NMBS. In 2019 werken er meer dan 18.000 medewerkers en medewerksters van alle mogelijke achtergronden in meer dan honderd verschillende beroepen. Die diversiteit wordt ook weerspiegeld in de leeftijdscategorieën: de meerderheid van onze medewerkers en medewerksters is tussen de dertig en vijftig jaar, tien procent is jonger dan dertig en 35% ouder dan vijftig.
In 2019 wil NMBS 1.400 nieuwe medewerkers en medewerksters verwelkomen. Solliciteren kan via de website www.nmbs.be/jobs.

 

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.