Versterkte controles, voor ieders veiligheid!

Het is zomer. En dat betekent meer vrijetijdsverplaatsingen. Omdat het aantal reizigers op de treinen ook gestaag toeneemt, is het voor de veiligheid van iedereen meer dan ooit belangrijk dat de verplichting om een mondmasker te dragen, die geldt op het openbaar vervoer, wordt nageleefd. Daarom zullen de Federale Spoorwegpolitie en Securail, na twee maanden van intensieve sensibiliseringsacties vanaf nu ook hun gerichte controleacties in de stations en op de treinen versterken. Daarbij zullen ze omwille van de sanitaire veiligheid, focussen op de naleving van de verplichting om een mondmasker te dragen.

Sinds het dragen van een mondmasker verplicht werd op het openbaar vervoer op 4 mei, hield NMBS heel wat sensibiliseringsacties. Zo waren er de campagne #movesafe, affiches in de stations en op de treinen, aankondigingen, berichten op de sociale netwerken, sensibilisering door het personeel op het terrein enz. De controle op de naleving van de mondmaskerplicht gebeurt in eerste instantie door de politiediensten, met de steun van Securail. Het is essentieel om een mondmasker te dragen op het openbaar vervoer, vooral nu het aantal reizigers geleidelijk aan toeneemt (op weekdagen bedraagt het aantal reizigers per dag momenteel 448.000, dat is 48,5% van het normale aantal, vóór Covid-19).

NMBS doet van bij het begin een beroep op de collectieve verantwoordelijkheid en blijft iedereen oproepen om deze maatregel, die essentieel is voor ieders veiligheid, na te leven. NMBS zal haar reizigers daarom via al haar communicatiekanalen blijven sensibiliseren over de sanitaire maatregelen.

Titelfoto: @Federale Politie

Bart Crols

Bart Crols

Woordvoerder, NMBS

Persdienst Federale Politie

 

 

 

 

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.