Vernieuwing Gent-Sint-Pieters: aangepaste vergunning voor wegpompen grondwater

NMBS en de betrokken aannemer voor het project Gent-Sint-Pieters werken momenteel in overleg met Stad Gent aan een aangepaste vergunningsaanvraag om tijdelijk grondwater te kunnen wegpompen bij de vernieuwingswerken van het station. Deze vergunning is nodig om verder te kunnen met de funderingen en de bouw van nieuwe ondergrondse ruimten in het station, zoals een nieuwe fietsenparking. In afwachting van deze vergunning zal er ten vroegste vanaf midden maart tijdelijk niet kunnen verder gewerkt worden op de werf. Het is de bedoeling nadien de werken zo snel mogelijk te hervatten.

De vergunningsaanvraag werd door de aannemer van het project na het noodzakelijke studiewerk in oktober vorig jaar bij het Vlaams Gewest ingediend. De Vlaamse Overheid is bevoegd voor de beoordeling van deze aanvraag. Vanuit Vlaanderen zijn adviezen aan verschillende instanties gevraagd, waaronder Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Milieumaatschappij.

De laatste jaren is er door de klimaatverandering meer aandacht voor de effecten van bemalingen. Dit uit zich in een gewijzigd beleid en verscherpte richtlijnen door de bevoegde instanties. Gezien die gewijzigde context omvatte de vergunningsaanvraag onvoldoende garanties om te kunnen verzekeren dat het wegtrekken van het grondwater en de overpomping ervan op de nabije waterloop geen nadelige impact had op het bodem- en watersysteem. Zowel Stad Gent als de Vlaamse Milieumaatschappij gaven daarom voor de vergunning voor het wegpompen van het grondwater een negatief advies.

De technische studie voor de wijziging van de vergunningsaanvraag is momenteel aan de gang en zal de komende weken worden afgerond. Nadien zal de aannemer na overleg tussen NMBS en Stad Gent een verzoek indienen om de bestaande vergunningsaanvraag te wijzigen.

In afwachting van de vergunning zullen er ten vroegste vanaf midden maart tijdelijk geen activiteiten meer zijn op de werf. Vanaf dan is het immers noodzakelijk dat eerst grondwater wordt weggepompt, vooraleer de werken kunnen worden verdergezet. De bedoeling is om na het verkrijgen van de aangepaste vergunning de werken zo snel mogelijk te hervatten.

 

Dimitri Temmerman

Dimitri Temmerman

Woordvoerder, NMBS

Gisèle Rogiest

Woordvoerder Project Gent-Sint-Pieters

Thomas Dierckens

Woordvoerder burgemeester De Clercq

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.