Uitbreiding S-aanbod binnen Brussel is een succes, en niet alleen voor de Vlaamse en Waalse pendelaar: bijna de helft meer reizigers op drie jaar

27 maart 2019 - Het aantal treinreizigers binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is op drie jaar tijd (2015-2018) met bijna de helft gestegen (+44%). Dat heeft alles te maken met de lancering van het voorstedelijke S-aanbod in 2015, de uitbreiding ervan sindsdien en de brede promotie van dit aanbod. Dat betekent dat de trein meer en meer gezien wordt als een snel, veilig en comfortabel alternatief voor de wagen, in complementariteit met het MIVB-aanbod.

Bijvoorbeeld, over het traject in een S-trein van Boondaal naar Bordet doe je gemiddeld 22 minuten (met een aanbod van 5 treinen per uur), tegenover 45 minuten met de wagen tijdens de spits. Een treinrit van Schaarbeek naar Brussel-Zuid duurt 14 minuten (met een aanbod van 5 treinen per uur), met de wagen moet je voor hetzelfde traject tijdens de spits 35 minuten tellen.

Verhoging van het aanbod en de frequentie

Het S-aanbod, het spoorwegluik van het GEN (dat ter herinnering een mobiliteitsoplossing is dat het aanbod van de vier openbaar vervoersmaatschappijen integreert) bedient 34 stations in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en dat via 12 treinverbindingen waarvan de frequentie sinds december 2014 gevoelig is gestegen. Meer dan de helft van deze stations tellen drie of meer treinen per uur, in beide richtingen. Een groeiend aantal van deze stations telt in beide richtingen al vier stops per uur.

Los van de vijf grote Brusselse stations (Brussel-Noord, Brussel-Centraal, Brussel-Zuid, Brussel-Schuman en Brussel-Luxemburg) waar ook de IC-treinen halt houden, is het aantal stops van de S-treinen in de Brusselse stations tussen 2014 en 2017 met 35 procent gestegen. Waar NMBS het aanbod uitbreidt, volgen ook de reizigers. Dat is met name het geval voor het oosten van de stad (+74% opstappende reizigers in de stations op de lijn 26), waar de voorstedelijke treinen momenteel met een hoge frequentie rijden – vijf treinen of meer per uur – ook ’s avonds en tijdens het weekend. Van dit aanbod profiteert niet alleen het pendelverkeer naar het werk of school, maar ook het aantal vrijetijdsverplaatsingen: de verdubbeling van de frequentie van de S1 Nijvel-Brussel-Antwerpen op zaterdag bijvoorbeeld verhoogde de bezetting van deze relatie met bijna 50 procent.

Het S-aanbod heeft dus niet enkel als doelstelling om Brussel en het voorstedelijk gebied te verbinden, maar biedt tevens een bijzonder interessante openbaarvervoersoplossing binnen Brussel, als concreet alternatief voor de auto.

“De verbetering van het treinaanbod in en rond Brussel en de ontwikkeling van het S-net zijn van bij mijn aantreden een van mijn prioriteiten geweest. Deze regering heeft aanzienlijke bedragen geïnvesteerd om de werken aan de Schuman-Josafattunnel te voltooien, het treinaanbod in en rond Brussel uit te breiden (+72 treinen in het vervoersplan van december 2016 en +5,1% treinen in december 2017) en drie nieuwe stations te openen op het grondgebied van het Brussels Gewest (Mouterij, Thurn-en-Taxis en Arcaden). De resultaten zijn er: het aantal reizigers dat dagelijks gebruikmaakt van het S-net in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is aanzienlijk toegenomen. En dat zijn niet alleen pendelaars uit Wallonië en Vlaanderen: het aantal Brusselse reizigers is verdubbeld!”, laat François Bellot, federaal minister van Mobiliteit, optekenen.
“Bovendien zullen in de komende jaren de lijnen 124 en 161 van het GEN op vier sporen worden gebracht, werken die gefinancierd worden met het waardevol miljard dat door mij werd vrijgemaakt. Deze investeringen zullen het mogelijk maken om de mobiliteit in en rond Brussel verder te verbeteren en bijdragen tot een vermindering van de filedruk. “, besluit de federaal minister van Mobiliteit.

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.