Train World lanceert nieuwe tentoonstelling Animalia

Natuurwegen, spoorwegen

Van 17 februari tot 5 november 2023 in Train World

Met de tentoonstelling Animalia nodigt Train World, het NMBS-museum, je uit voor een poëtische en wetenschappelijke reis die in het teken staat van de bescherming van ons milieu. Deze unieke tentoonstelling wil het publiek bewust maken van de uitdagingen op het vlak van de biodiversiteit en het klimaat, en van de sleutelrol van de trein als duurzaam vervoermiddel bij uitstek.

Het wijdverspreide besef dat ons klimaat in nood verkeert, dat de biodiversiteit bedreigd is, en de ecologische en sociale crises roepen op tot actie. Train World wil met deze tentoonstelling een steentje bijdragen.

De Belgische kunstenaar Pierre-Yves Renkin werd als gastartiest uitgenodigd om een twintigtal dierencreaties tentoon te stellen in het museum. De tentoonstelling bevat naast deze werken op ware grootte, ook belangrijke stukken uit de persoonlijke collectie van de kunstenaar. Dit is een soort rariteitenkabinet, met zeldzame voorwerpen, documenten en unieke archiefstukken die inzicht geven in zijn werk en levenswereld als dierenartiest.

Parallel aan deze reis waarin poëtische emotie centraal staat, werden in de verschillende ruimtes van het museum thema’s uitgewerkt. Dankzij de wetenschappelijke ondersteuning van UCLouvain kunnen we meer vertellen over het behoud van de biodiversiteit, klimaatverandering en de voordelen van de trein als duurzaam vervoermiddel.

Een deel van de tentoonstelling staat ook in het teken van de inspanningen van NMBS, Infrabel, Thalys (Eurostar Group) en Lineas – de spooroperator van het goederenvervoer – om de impact van hun activiteiten op het milieu en het klimaat te verminderen.

Een tentoonstelling om te begrijpen en die aanzet tot handelen.

De tentoonstelling Animalia is opgebouwd rond de volgende thema's:

- Biodiversiteit en massa-uitstervingen

Het eerste deel van de tentoonstelling is gewijd aan de belangrijkste massa-uitstervingen op aarde en de oorzaken en gevolgen van het verdwijnen van de biodiversiteit.

- Klimaatverandering en ecologische bedreigingen

Het is belangrijk om te weten welke rol wij spelen in de opwarming van de aarde, zodat we onze koolstofvoetafdruk kunnen verkleinen.

- De troeven van de trein

Oorspronkelijk stond de trein symbool voor de industriële revolutie die leidde tot immense vooruitgang, maar ook tot schadelijke gevolgen voor ons milieu. Dankzij de vele voordelen is de trein nu echter het antwoord op de behoefte om duurzamer te reizen.

Originele, artistieke creaties

Voor de tentoonstelling Animalia werkte Train World samen met Pierre-Yves Renkin, een internationaal befaamde Belgisch kunstenaar die gespecialiseerd is in dierencreaties.

De zaal van de Pays de Waes, op de eerste verdieping van het station van Schaarbeek, toont de ongewone wereld van deze ‘tovenaar van het levende’ in de vorm van een rariteitenkabinet. Pierre-Yves Renkin stemde ermee in om voor het eerst een deel van zijn privéverzameling tentoon te stellen. Die bestaat uit zeldzame voorwerpen, documenten en unieke archieven. Het zijn stuk voor stuk sleutelelementen die je onderdompelen in zijn wereld en werk als taxidermist.

Speciaal voor de tentoonstelling Animalia maakte deze gepassioneerde en boeiende artiest een twintigtal werken, die verspreid tentoongesteld zijn tussen de permanente expo van Train World.

Deze dierensculpturen gaan in dialoog met de verschillende spoorwegcollecties in het museum.

Onderweg komen de bezoekers onder meer olifanten, een gorilla, een giraf, een reuzenschildpad, een enorme reuzenmanta en een krokodil tegen! Samen met de oude locomotieven en de vele spoorwegschatten die hen omringen, versmelten ze samen tot een mooi en tot de verbeelding sprekend geheel.

Pierre-Yves Renkin in zijn werkplaats. Foto: Marie-Françoise Plissart
Pierre-Yves Renkin in zijn werkplaats. Foto: Marie-Françoise Plissart

Een scenografie van François Schuiten en ExpoDuo

Om deze dierencreaties nog beter tot hun recht te laten komen in symbiose met de spoorwegcollectie, werden kunstenaar François Schuiten en ExpoDuo, de scenografen van Train World, gevraagd om deze unieke tentoonstelling uit te werken en ze te voorzien van klank en licht.

Componist Bruno Letort, die de soundtrack voor Train World creëerde en meewerkte aan het laatste album van Stromae, creëerde voor Animalia een originele soundtrack vol dierengeluiden die in elke kamer de indrukwekkende aanwezigheid versterkt van een bestiarium dat plots tot leven lijkt te komen voor de ogen van het publiek.

Gerenommeerde wetenschappelijke referenties

Voor het ontwerp van deze tentoonstelling riep Train World de hulp in van vier specialisten op het gebied van dieren, klimaatverandering en spoorvervoer. Dat deze referenties hun naam aan deze tentoonstelling verbinden, getuigt van een gemeenschappelijke bekommernis over het milieu en de bescherming ervan.

Jean-Pascal van Ypersele

Jean-Pascal van Ypersele, doctor in de natuurwetenschappen, is een Belgisch klimatoloog en hoogleraar klimatologie en milieuwetenschappen aan de UCLouvain (Earth and Life Institute). Hij is de voormalige vicevoorzitter van de IWKV (Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering) en officieel kandidaat voor het voorzitterschap ervan.

Caroline Nieberding

Caroline Nieberding is doctor in de biologische wetenschappen en is hoogleraar terrestrische ecologie en leefmilieu aan de UCLouvain (Earth and Life Institute), waar ze aan het hoofd staat van het team Biodiversity, Ecology and Evolution. Ze is ook wetenschappelijk adviseur voor de beweging #TogetherForBiodiversity.

Jeroen Alting von Geusau

Jeroen Alting von Geusau is momenteel verantwoordelijk voor de afdeling Sustainable Development & Corporate Social Responsability bij NMBS. Hij werkt al meer dan 14 jaar in de spoorwegsector in België en Nederland en heeft een ruime ervaring in de internationale handel. Zijn huidige opdracht bestaat erin om samen met zijn team het milieu- en energiebeleid van NMBS te definiëren, te coördineren en te ontwikkelen.

Pascale Heylen

Pascale Heylen, hoofd van de afdeling Sustainability bij Infrabel, is gepassioneerd door duurzame ontwikkeling en de spoorwegwereld. Ze zet zich bij Infrabel al meer dan tien jaar in voor duurzame ontwikkeling. Als Sustainability Manager wil ze samen met haar team de spoorwegsector versterken als ruggengraat van de duurzame mobiliteit.

De trein, hoofdrolspeler in een duurzamere samenleving

Onze mobiliteit zet een grote druk op het leefmilieu en het klimaat door het verbruik van fossiele brandstoffen en de enorme toename van het aantal verplaatsingen. Er bestaat echter ook een duurzame vorm van mobiliteit: de trein!

Het behoud van de biodiversiteit en de strijd tegen de klimaatverandering zijn grote uitdagingen voor onze moderne wereld. In deze context draagt de hele spoorwegsector met zijn lage CO2-uitstoot bij tot een duurzamere samenleving.

In verhouding tot het aantal vervoerde reizigers of goederen heeft een spoorlijn bovendien minder grondoppervlak nodig dan een weg. Deze en andere voordelen maken de trein het ideale ecologische vervoermiddel voor een duurzamere mobiliteit.

Hoe werkt NMBS aan duurzaamheid ?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wil zeggen dat een bedrijf rekening houdt met de impact van haar beslissingen en activiteiten op haar omgeving, in de breedste zin van het woord. NMBS vindt dat zij als onderneming een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van haar klanten, haar personeel en de maatschappij in haar geheel.

De visie van NMBS op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is geïnspireerd op de internationale en nationale agenda: de 17 Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties, de Green Deal van de Europese Unie en de verklaring van de federale regering. De MVO-dimensie is ook geïntegreerd in het Openbaredienstcontract dat NMBS onlangs met de federale overheid heeft afgesloten.

De trein is duurzaam van aard. Daarnaast wil NMBS ook duurzaam zijn in haar acties. Daarom heeft zij een MVO-plan tegen 2030 ontwikkeld, dat is gebaseerd op de volgende pijlers: autonome toegankelijkheid, energie en CO2, duurzame aankoop en concessies, afval-, water- en bodembeheer, diversiteit en inclusie.

NMBS stelde onlangs ook een online brochure op waarin de verschillende maatregelen van haar actieplan op dit gebied worden voorgesteld.

Voorgestelde activiteiten in het kader van de tentoonstelling Animalia

In het verlengde van de tentoonstelling organiseert Train World een aantal activiteiten voor verschillende doelpublieken. De exacte data van sommige activiteiten zullen later op onze website worden gepubliceerd.

 • Een familieparcours voor het hele gezin, gratis en voor iedereen toegankelijk, waarbij de bezoekers de tentoonstelling Animalia via de vijf zintuigen kunnen ontdekken ;
 • Rondleidingen op maat voor individuele bezoekers en groepen ;
 • Literaire wandelingen in het thema van de tentoonstelling ;
 • Een uitgebreid schoolaanbod met aangepaste rondleidingen, literaire wandelingen (vanaf het 3e leerjaar) en een muzikale workshop rond het thema ‘Het Carnaval der Dieren’ ;
 • Een vakantiestageprogramma voor kinderen vanaf 8 jaar ;
 • Workshops die in verband staan met de thema's van de tentoonstelling ;
 • Natuurwandelingen van mei tot september, georganiseerd in samenwerking met Natuurpunt en Natagora.

Over Train World...

 • Het NMBS-museum, geopend in september 2015
 • 10.000 m², ± 1.600 objecten uit collecties, ± 30 rijtuigen, wagons, motors en locomotieven om te bewonderen, waaronder de oudste bewaarde stoomlocomotief van België (1844) en de mythische Type 12, de snelste ooit uit haar tijd en die gebouwd werd in ons land (1939)
 • Een unieke scenografie, mogelijk gemaakt door François Schuiten, ExpoDuo en het Train World-team
 • Een museum dat volledig PBM-vriendelijk is, toegankelijk voor iedereen en gericht op inclusiviteit
 • Eén miljoen bezoekers in 7,5 jaar
 • Activiteiten voor alle doelgroepen
 • Reeds 8 tijdelijke tentoonstellingen
 • Drie sterren in de Groene reisgids van Michelin, het Certificate of Excellence van Trip Advisor enz.

De teams achter deze tentoonstelling

Dierenkunstenaar en gastartiest

Pierre-Yves Renkin

Commissarissen

Jeroen Alting von Geusau

Pascale Heylen

Caroline Nieberding

Jean-Pascal van Ypersele

Algemene coördinatie

Bregt Brosens

Thierry Denuit

Stéphane Disière

Pieter Jonckers

Scenografie

Véronique Carlier - ExpoDuo

Pascale Jeandrain - ExpoDuo

François Schuiten

Originele muziek

Bruno Letort

Foto's

Marie-Françoise Plissart

Limelight

Vertalingen

Vertaaldienst NMBS

Train World Heritage

Bruikleengevers

Pierre-Yves Renkin

Recyclart

Grafische vormgeving

Jo Exelmans

Beatrice Duculot

Samuel Durt

Support

Teams van Train World

Sponsors en partners

Deze tentoonstelling werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van onze sponsors en partners, die we van harte bedanken:

 

 

 

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.