🍏 Symbolische actie in Brussel-Zuid ter ondersteuning van rookvrije perrons

NMBS verspreidde dinsdag appels in het grootste station van het land: een symbolische actie als knipoog naar de invoering van rookvrije perrons. Vanaf 1 januari mag er immers niet meer gerookt worden op de perrons in de stations: het volledige spoorwegdomein is daarmee voortaan rookvrij. Een nieuwe stap vooruit voor de gezondheid en het comfort van de reizigers in de stations.

Roken en vapen zijn sinds 1 januari bij wet verboden in heel het station, ook in de open lucht. NMBS startte midden december met een sensibiliseringscampagne en lanceerde vandaag een ludieke actie met de appel als gezond alternatief voor de sigaret. De boodschappen worden verspreid via affiches, aankondigingen en informatieschermen, maar ook via de website en de sociale media.

Het algemeen rookverbod in de stations is een beslissing van het parlement, die ondersteund wordt door de kankerverenigingen, en die ook geniet van een brede steun onder de reizigers. ​ Er zijn 4 doelstellingen: comfort, gezondheid, netheid en duidelijkheid.

​Sophie Dutordoir, CEO NMBS: "Deze maatregel voor een betere gezondheid voor iedereen wordt goed onthaald en al goed gerespecteerd. Volgens een enquête zijn 7 op 10 reizigers voorstander van perrons zonder tabak. ​
​Voor onze medewerkers hebben we begeleidingsprogramma's voorzien om hen te helpen stoppen met roken. ​
​De uitbreiding van de wet neemt ook de verwarring weg over de situatie op respectievelijk overdekte en niet-overdekte perrons aangezien voortaan het ganse spoordomein en de 550 Belgische stations betrokken zijn."
Georges Gilkinet, federaal vice-premier en minister van Mobiliteit: "Er zijn per jaar 14.000 slachtoffers van tabak in België, dat moet ons tot actie aanzetten! NMBS heeft al in twee stations een succesvolle test uitgevoerd, in Mechelen en Charleroi. Dit initiatief is nu uitgebreid tot alle 555 NMBS-stations van ons land en dat is uitstekend nieuws. Ik stel ook vast dat 62% van de Belgen voorstander is van deze maatregel. Die zal zorgen voor gezondere lucht op de perrons en zal vooral ook de druk verminderen voor jongeren die gestopt zijn, of willen stoppen met roken."
Frank Vandenbroucke, federaal vice-premier en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: "Een goede gezondheid is een kwestie van gezond(er) leven: veel bewegen, gezond eten en niet roken. Gezond leven vermindert de kans dat je ziek wordt. ​ We zetten daarom voluit in op een antitabaksbeleid met hoge ambities voor een rookvrije generatie. Dat doen we door roken minder aantrekkelijk en moeilijker toegankelijk te maken. We willen uiteindelijk dat kinderen minder en minder geconfronteerd wordt met sigaretten. Met het rookverbod op de perrons zetten we een belangrijke stap." 
Marc Michils, woordvoerder van "Generatie Rookvrij": "Onze kinderen hebben het recht om in goede gezondheid op te groeien, dus ook zonder blootstelling aan tabak. Aangezien kinderen minder en minder mensen zien roken, wordt de afwezigheid van tabak de nieuwe norm voor hen. "Generatie Rookvrij" is verheugd over deze maatregel die ons dichter brengt bij de eerste generatie zonder tabak."

Dit verbod past binnen een trend die gelanceerd werd in 2004, toen roken werd verboden in de trein. Roken werd geleidelijk verboden op de werkplek, in de stations en op de overdekte perrons, vervolgens in gesloten horecagelegenheden, in voetbalstadions en op speelplaatsen. En nu is het ook volledig verboden op het spoorwegdomein.

De maatregel is al sinds 2017 van kracht in de Franse stations en sinds 2020 in Nederland. Op 1 januari 2023 was België aan de beurt. In de praktijk worden de asbakken van de perrons verwijderd en verplaatst naar de omgeving van de toegang tot de grootste stations: daarbij wordt rekening gehouden met de reizigersstromen en wordt vermeden dat een rookscherm zou ontstaan aan de ingang van de stations. ​ De maatregel zou ook een einde moeten maken aan de peuken die in de sporen worden gegooid en waarvan de verwijdering elk jaar belangrijke kosten met zich mee brengt alsook een complexe logistiek. Verbodsborden worden op zichtbare plaatsen geplaatst om het verbod aan te geven en de sensibiliseringscampagne loopt verder.

Voortaan riskeren rokers en vapers die de nieuwe regelgeving vanaf 1 januari niet respecteren, boetes tussen 50 en 150 euro.

 

 

Bart Crols

Bart Crols

Woordvoerder, NMBS

 

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.