Station van Denderleeuw wordt integraal toegankelijk: werken gaan van start

Het station van Denderleeuw wordt over enkele jaren integraal toegankelijk voor de reizigers: de perrons zullen via liften en vernieuwde roltrappen bereikbaar zijn. De voorbereiding van de werken, die vijf jaar in beslag zullen nemen, is van start gegaan. Parallel lanceert Denderleeuw de volledige vernieuwing van de stationsomgeving.

De vijf perrons worden verhoogd tot de standaardhoogte van 76 cm om het in- en uitstappen voor reizigers te vergemakkelijken. Daarnaast worden de perrons uitgerust met nieuwe, lange luifels, zitbanken, windschermen en schuilhuisjes. Ook beide onderdoorgangen krijgen een nieuwe bekleding en verlichting. Onder perron 1 komt een concessieruimte. De roltrappen worden vernieuwd en er komen liften in de korte onderdoorgang.

Er komt verder een nieuw sanitair tussen het stationsgebouw en perron 1, dat vanuit de wachtzaal toegankelijk zal zijn.

De onderdoorgangen zullen vanaf het Stationsplein bereikbaar zijn via een trappenpartij met geïntegreerde toegangshelling. Personen met beperkte mobiliteit kunnen de onderdoorgang ook bereiken via een lift die toegankelijk zal zijn vanuit de wachtzaal. ​

Het station van Denderleeuw ligt op lijn 50 tussen Gent en Brussel en vervult een sleutelrol in het voorstedelijke S-aanbod van de hoofdstad. De perrons worden overigens verschoven in de richting van Gent in functie van de vernieuwing van het wisselcomplex aan de kant Brussel.

NMBS werkt voor de verhoging van de perrons nauw samen met infrastructuurbeheerder Infrabel. Tegelijkertijd vernieuwt Infrabel het wisselcomplex ter hoogte van het station en wordt andere spoorinfrastructuur (inclusief bovenleiding en seininrichting) gemoderniseerd en vernieuwd.

Voor de werken trekt NMBS een budget van 18 miljoen euro uit, Infrabel investeert 9 miljoen euro in Denderleeuw.

Aangezien de werken gefaseerd zullen verlopen en perron per perron zal worden vernieuwd, zal de hinder voor de reizigers zeer beperkt zijn.

Vernieuwing van de stationsomgeving

De gemeente Denderleeuw maakt van de vernieuwing van het station gebruik om op haar beurt de stationsomgeving in een nieuw jasje te steken, een niet mis te verstane meerwaarde voor de buurt en bij uitbreiding de ganse gemeente.

In 2021 wordt de aanleg opgestart van het stuk fietssnelweg F415 Burst - Denderleeuw en de heraanleg van de Spoorweglaan in een groene eenrichtingsstraat. In de wijk Leeuwburg worden verschillende straten volledig vernieuwd.

Het stationsplein wordt eind 2022 - onmiddellijk na de voltooiing van de werken aan perron 1 - ingericht als een ontmoetingsruime: het plein wordt volledig parkeer- en verkeersvrij. Het opzetten van groene eilandjes, het plaatsen van voldoende zitelementen en ruimte voor terrasgelegenheid moeten op die manier bijdragen tot een bruisende stationsplein dat in de toekomst plaats zal bieden voor kleine evenementen.

Op de site Paristyl wordt een 60-tal extra parkeergelegenheden gecreëerd voor buurtbewoners en bezoekers aan de handels- en horecazaken.

Denderleeuw zet verder in op duurzame mobiliteit. De vernieuwde stationsomgeving zal naast deelauto's ook een plek geven aan een deelfietsenproject. Ook de bestaande fietsenstallingen worden vernieuwd.

Het Stationsplein wordt autovrij maar de aan het plein gevestigde Huis van de Sociale Economie en VZW Sporen naar Werk blijven voor hun klanten bereikbaar via het inrichten van zes parkeerplaatsen voor kort parkeren.

Bart Crols

Bart Crols

Woordvoerder, NMBS

@NMBS

 

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.