Staking 5 oktober: Treinverkeer ernstig verstoord

  • In totaal rijdt een kwart van de treinen
  • Waarvan 2 op 5 IC-treinen en 1 op 4 S/L-treinen
  • Er rijden quasi geen P-treinen
  • Spoornet gesloten in de provincies Namen en Luxemburg

Door de stakingsactie aangekondigd door het gemeenschappelijk vakbondsfront bij de spoorwegen zal vanaf dinsdag 4 oktober om 22 uur tot en met woensdag 5 oktober het treinverkeer ernstig verstoord zijn. NMBS heeft op basis van het personeel dat heeft aangegeven te zullen werken waar mogelijk een alternatieve treindienst uitgewerkt. Alle details daarvan kunnen vanaf dinsdagochtend worden geraadpleegd via de online reisplanner van NMBS, via de app of website.

De alternatieve treindienst zorgt ervoor dat tijdens de staking een kwart van de treinen zal rijden. Van de IC-treinen, dat zijn de treinen tussen de grote steden, rijden twee treinen op vijf. Daarnaast rijdt ook één op de vier L-treinen en voorstedelijke S-treinen.

Er rijden quasi geen P-treinen. Dat zijn de treinen die normaal enkel rijden tijdens de ochtend- en de avondspits.

In de provincies Namen en Luxemburg rijdt geen enkele trein. Dat komt doordat er in deze regio onvoldoende personeel beschikbaar is in de seinhuizen van Infrabel, die noodzakelijk om het treinverkeer veilig te laten verlopen. Ook in een aantal andere stations in het land zullen er weinig tot geen treinen stoppen. NMBS raadt alle betrokken reizigers aan om indien mogelijk thuis te werken of op zoek te gaan naar een alternatief.

Elders in het land zullen de seinhuizen normaal functioneren en kunnen zorgen voor veilig verkeer, waardoor een alternatieve treindienst mogelijk is.

Vanaf donderdagochtend 6 oktober zal het treinaanbod weer normaal verlopen.

Beschikbaarheid van personeel

De alternatieve treindienst is opgesteld op basis van het personeel bij NMBS en Infrabel dat heeft aangegeven te zullen werken. Het gaat om al het essentiële operationele personeel, zoals treinbegeleiders, treinbestuurders en het personeel in de seinhuizen van Infrabel. Afhankelijk daarvan kan de hinder in de ene provincie groter zijn dan in de andere.

Plan uw reis

NMBS raadt haar reizigers aan om hun treinreis goed voor te bereiden. Dat kan via de reisplanner op de NMBS-website of -app, die vanaf dinsdagochtend de alternatieve treindienst toont. De schermen in de stations tonen tijdens de staking enkel de treinen die rijden.

De alternatieve treindienst wordt ook gecommuniceerd via de verschillende informatiekanalen van NMBS, zoals de sociale mediakanalen (Twitter en Facebook), de NMBS-website en de schermen en de aankondigingen in de stations. Alles wordt in het werk gesteld om de reizigers zo goed mogelijk gedetailleerde en realtime informatie te geven.

Dimitri Temmerman

Dimitri Temmerman

Woordvoerder, NMBS
Frédéric Petit

Frédéric Petit

Woordvoerder Infrabel

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.

Neem contact op met

www.nmbs.be