Spoorbond OVS gaat toch staken op zaterdag 17 augustus

NMBS werkt aan gegarandeerde treindienst om de hinder voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken.

13 augustus 2019 - Door een staking van de onafhankelijke spoorbond OVS zal het treinverkeer op zaterdag 17 augustus verstoord zijn. NMBS betreurt de hinder die de staking zal veroorzaken voor haar reizigers. Om deze hinder zoveel mogelijk te beperken werkt NMBS op basis van het treinbegeleidingspersoneel dat aangeeft te zullen werken een gegarandeerde treindienst uit.

NMBS erkent dat de zomerperiode niet evident is voor haar medewerkers. In tegenstelling tot heel wat andere bedrijven blijft NMBS de hele zomer lang op volle toeren draaien. Enerzijds zijn er minder pendelaars en dus ook minder piekuurtreinen, anderzijds moeten reizigers kunnen rekenen op de trein om naar een festival, de kust of een andere toeristische bestemming te reizen. Daarvoor moet het treinaanbod worden verzekerd.

NMBS werkt aan oplossingen, samen met sociale partners

Voor onze treinbegeleiders is het dus niet altijd even makkelijk om tijdens de zomervakantie verlof op te nemen. Samen met de sociale partners voert NMBS hierover zeer constructieve gesprekken en verschillende oplossingen worden concreet uitgewerkt.

Tijdens de ontmoeting met spoorbond OVS vandaag heeft de directie van NMBS hierover opnieuw een stand van zaken gegeven. Ondanks een aantal zeer concrete toezeggingen die al eerder werden toegelicht verkiest OVS echter opnieuw naar het stakingswapen te grijpen. NMBS betreurt dit, in de eerste plaats voor haar reizigers, die voor de tweede keer in nog geen maand de dupe zijn van een stakingsactie van één spoorbond.

Al meer dan 200 nieuwe treinbegeleiders aangeworven

Deze staking helpt NMBS ook niet bij de aanwervingen, die nochtans dé oplossing zijn. NMBS wil dit jaar zoals gepland 300 nieuwe treinbegeleiders aanwerven. Al meer dan tweehonderd treinbegeleiders zijn reeds aan boord en de komende maanden zullen ook de resterende vacatures worden ingevuld.

In afwachting daarvan en tot zolang als nodig zet NMBS extra omkadering in om de werkdruk optimaal te verlichten, om zo de komende maanden meer verlof en ook meer deeltijds werk te kunnen toekennen. De komende jaren zal NMBS voort sterk blijven inzetten op de aanwerving van nieuwe treinbegeleiders en andere medewerkers.

Gegarandeerde treindienst vanaf vrijdag beschikbaar

De komende dagen werkt NMBS voor zaterdag aan een gegarandeerde treindienst. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar de treinen naar Pukkelpop.

De gegarandeerde treindienst zal vrijdagochtend 16 augustus worden gecommuniceerd via de verschillende informatiekanalen van NMBS. Treinreizigers wordt aangeraden om hun reis zorgvuldig te plannen. Daarvoor kunnen ze gebruik maken van de online routeplanner van NMBS, waarop de gegarandeerde triendienst vanaf vrijdag zal te zien zijn.

Ook voor informatie over het internationaal treinverkeer kunnen reizigers terecht op de website van NMBS.

Dimitri Temmerman

Dimitri Temmerman

Woordvoerder, NMBS

 

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.

Neem contact op met

www.nmbs.be