Securail en de federale spoorwegpolitie
in actie op de treinen en in de stations

Deze vrijdag hielden Securail en de Federale Spoorwegpolitie acties in verschillende stations en op verschillende lijnen in het land. Tijdens de zomer werken de NMBS-veiligheidsdienst en de Spoorwegpolitie samen om hun zichtbaarheid op het spoor te verhogen om de veiligheid van de reizigers en het personeel in de stations en op de treinen te garanderen, en om de tickets van reizigers te controleren voordat ze instappen in de trein.

Securail voert dagelijks tal van interventies uit om ervoor te zorgen dat de spoorwegreglementen worden nageleefd en om overlast te bestrijden. Het doel is om de veiligheid van zowel de reizigers als het NMBS-personeel te garanderen en zo bij te dragen tot een respectvolle sfeer in de stations en op de treinen.

De Federale Spoorwegpolitie (SPC) ondersteunt Securail in zijn strijd tegen onveiligheidsfenomenen zoals zakkenrollen, vandalisme, kabeldiefstal of indringing in de sporen, en helpt ook om grote evenementen mee in goede banen te leiden. Bovendien organiseert ze, in nauwe samenwerking met Securail, gerichte zichtbaarheidsacties op zeer drukke lijnen of tijdens drukke momenten.

Securail en de SPC hebben hun samenwerking dit jaar opgeschroefd: tussen januari en vandaag zijn er 40% meer gezamenlijke controles uitgevoerd dan in dezelfde periode vorig jaar.

Tickets worden vaker gecontroleerd vóór het instappen

Sinds vorig jaar voert Securail willekeurige ticketcontroles uit in de stations, voordat de reizigers in de trein stappen.

Deze controles maken nu deel uit van het takenpakket van de veiligheidsteams. Ze worden uitgevoerd vóór het instappen in de trein: de veiligheidsteams vatten post voor de toegang tot het perron en controleren de tickets van de reizigers. Als reizigers geen geldig ticket hebben, worden ze doorverwezen naar de verschillende verkoopkanalen (ticketautomaten, mobiele applicatie, loketten, website). Deze controles kunnen in elk station en op elk moment plaatsvinden.

Hun doel is om reizigers eraan te herinneren dat ze over een geldig ticket moeten beschikken vóór ze op de trein stappen en om verhitte discussies over vervoersbewijzen, die de belangrijkste oorzaak zijn van agressie tegenover NMBS-personeel, buiten de trein te houden.

Deze ticketcontroles zijn dit jaar opgevoerd: elke dag worden er gemiddeld 80 ticketcontroles uitgevoerd in de stations door de veiligheidsdienst van NMBS. In 2023 voerde Securail niet minder dan 12.500 controles uit vóór het instappen in 31.000 treinen en vervangbussen. Daarbij werden zo'n 700.000 reizigers gecontroleerd.

Ter herinnering: in 2022 registreerde NMBS 1.900 gevallen van agressie tegen haar personeel, gemiddeld 5 per dag, waarbij 4 gevallen op 10 ontaardden in fysiek geweld. Sinds begin 2023 tekende NMBS nog 1.018 agressiegevallen op, een derde meer dan in dezelfde periode vorig jaar, toen er al 769 gevallen waren. Dit cijfer baart de spoorwegmaatschappij grote zorgen, ook al lijkt de opwaartse trend de afgelopen maanden te zijn vertraagd.

NMBS veroordeelt deze ontoelaatbare agressie ten stelligste en roept op tot respect. Een voldoende en zichtbare politieaanwezigheid is essentieel om het werk van Securail te ondersteunen. Tijdens de zomervakantie, gekoppeld aan de grote stroom reizigers, zal de SPC, in samenwerking met haar partners, dit soort acties blijven uitvoeren en reizigers bewust maken van de noodzaak om alert te zijn in de spoorwegomgeving.

Bart Crols

Bart Crols

Woordvoerder, NMBS

Spoorwegpolitie (SPC)

 

 

 

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.