Raad van Bestuur NMBS neemt ontwerp van ondernemingsplan en meerjareninvesteringsplan 2023-2032 unaniem aan

De Raad van Bestuur van NMBS heeft op 13 mei het ontwerp van ondernemingsplan en van het meerjareninvesteringsplan voor 2023-2032 unaniem aangenomen. Deze plannen zijn de vertaling van een industrieel, robuust en geïntegreerd project voor de komende tien jaar, met als duidelijk doel om tegen 2032 het treinaanbod met 10% en het aantal reizigers met 30% te verhogen en de klantenervaring aanzienlijk te verbeteren.

Deze plannen dragen bij aan de doelstellingen van de regering op het vlak van duurzame mobiliteit en klimaatambities, zoals opgenomen in de regeerverklaring en aangevuld met de onlangs door de ministerraad goedgekeurde Spoorvisie 2040.

De plannen werden gedurende een jaar overlegd met de voogdijminister en zijn volledig afgestemd met Infrabel op het vlak van de verwachte evolutie van de capaciteit van het spoornet en de gezamenlijk te realiseren investeringen in de stations. Ze zijn eveneens in lijn met de budgetten die de minister aan de regering heeft gevraagd voor de herfinanciering van het Belgische spoor. Tot slot bevatten deze plannen een ambitieus en realistisch performantietraject over een periode van 10 jaar. Teneinde de financiële gezondheid van de onderneming te vrijwaren, leiden ze tot een vermindering van de schuld met 1 miljard euro over de betrokken periode. ​

Ter herinnering, deze plannen zijn een eerste vereiste in het goedkeuringsproces voor het toekomstige Contract van Openbare Dienst 2023-2032 tussen de staat en NMBS. Het beheerscontract 2008-2012 liep bijna 10 jaar geleden af. Het afsluiten van een nieuw contract tussen de staat en NMBS is van kapitaal belang gezien de nakende Europese deadlines die voortvloeien uit het vierde spoorwegpakket. De aangenomen ontwerpplannen zullen worden overgemaakt aan de voogdijminister met het oog op de raadplegingen voorzien in de wet van 21 maart 1991, met als doel de definitieve goedkeuring van de plannen en van het Contract van Openbare Dienst voor eind 2022.

Dimitri Temmerman

Dimitri Temmerman

Woordvoerder, NMBS

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.