Proefproject voor rookvrije perrons in station van Mechelen

Eerste stap naar rookvrije perrons in heel het land

24 november 2021 - In het station van Mechelen start vandaag een proefproject om de perrons rookvrij te maken. Het gaat om een sensibiliseringsactie van Stad Mechelen, in samenwerking met NMBS en verschillende belangenorganisaties zoals Kom op tegen Kanker. Het proefproject sluit aan bij de ambitie van NMBS én het merendeel van haar reizigers om alle perrons rookvrij te maken, ook die in openlucht. Daarvoor moet wel eerst de wetgeving worden aangepast.

Een rookverbod op de trein is er al sinds 2004. Sinds 2009 geldt dat ook voor de stationsgebouwen en alle andere gesloten plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek. Daarbij horen onder meer de overdekte perrons, zoals bijvoorbeeld in het station Brussel-Centraal. Op de perrons in openlucht kan volgens de wetgeving wel nog worden gerookt.

Voor de gezondheid, het comfort en de netheid

Naar analogie met buurlanden zoals Frankrijk en Nederland en andere sectoren zoals voetbalstadions of pretparken ondersteunt NMBS de uitbreiding van het rookverbod, zodat het hele station rookvrij wordt, ook de perrons in openlucht. ​

De voordelen hiervan zijn duidelijk. Meest vanzelfsprekend zijn er de gunstige effecten voor de gezondheid van al onze reizigers en medewerkers. Een rookverbod op de perrons zal ook zorgen voor minder sigarettenpeuken op de perrons en in de sporen, wat de netheid van het station en het comfort van de reiziger ten goede zal komen.

Een uitbreiding van het verbod maakt de situatie ook duidelijker. Nu weten reizigers vaak niet op welk perron ze nu wel of niet mogen roken, afhankelijk of het overdekt is of niet.

Bovendien is er ook een draagvlak voor een uitbreiding van de wetgeving. Uit een rondvraag bij de reizigers uitgevoerd door NMBS zegt 7 op de 10 voorstander te zijn van een rookverbod op àlle perrons.

Een aanpassing van de wet is evenwel noodzakelijk om het verbod sterk te maken en om op te treden tegen eventuele rokers.

Proefproject: Generatie Rookvrij

In afwachting van de wetswijziging start vanaf vandaag in het station van Mechelen een proefproject waarbij ook de perrons rookvrij worden. Het project maakt deel uit van ‘Generatie Rookvrij’, een sensibiliseringsactie van Kom op tegen Kanker en andere gezondheidsorganisaties om zoveel mogelijk omgevingen waar kinderen en jongeren komen rookvrij te maken.

In Stad Mechelen zijn verschillende speeltuinen en (stedelijke) sportterreinen intussen rookvrij. In samenwerking met NMBS breiden ze dit initiatief nu uit naar het treinstation.

Concreet hangen er in het station affiches die de reizigers moeten sensibiliseren om net zoals in de rest in de rest van het station ook op de perrons niet te roken. De asbakken, die verspreid stonden over de verschillende perrons, zijn verwijderd. Ook het stationsplein aan de voorkant van het station maakt deel uit van het initiatief en is voortaan rookvrij.

Patrice Couchard, directeur Stations bij NMBS en Alexander Vandersmissen, burgemeester van Mechelen, verwijderen de laatste asbak in het station van Mechelen. © NMBS
Patrice Couchard, directeur Stations bij NMBS en Alexander Vandersmissen, burgemeester van Mechelen, verwijderen de laatste asbak in het station van Mechelen. © NMBS
Hedwig Verhaegen, directeur Kennis en Beleid bij Kom op tegen Kanker, hangt het bord op en maakt zo het perron rookvrij. © NMBS
Hedwig Verhaegen, directeur Kennis en Beleid bij Kom op tegen Kanker, hangt het bord op en maakt zo het perron rookvrij. © NMBS
Georges Gilkinet, vicepremier en federaal minister van Mobiliteit: “Het is belangrijk dat stations aangenaam, levendig en vlot toegankelijk zijn voor alle reizigers. Ik ondersteun dit proefproject van een rookvrij station in Mechelen dan ook. Ik ben tevreden dat het Parlement zich hierover buigt en bekijkt hoe dit ook kan worden uitgebreid naar alle stations. Rookvrije openbare ruimtes zijn aangenaam en goed voor de gezondheid. Stations kunnen hier een voortrekkersrol in spelen.”
Sophie Dutordoir, CEO van NMBS : “Met dit proefproject zet NMBS een stap vooruit in het rookvrij maken van al haar perrons. Rookvrije perrons zijn er in de eerste plaats voor onze reizigers, waarvan de meerderheid aangeeft hier voorstander van te zijn. Het maakt de stations duurzamer en zowel op het vlak van netheid en comfort een aangenamere plek.”
Alexander Vandersmissen, burgemeester van Mechelen: “Mechelen heeft de voorbije jaren op heel wat domeinen een reputatie opgebouwd als voortrekker en wegbereider. Met het rookvrij maken van de perrons zetten we dankzij het proefproject ‘Generatie Rookvrij’ ook op het vlak van gezondheid de toon. In een 21ste-eeuwse station is het immers logisch om deze stap te zetten met het oog op het comfort van de reizigers.”
Gabriella De Francesco, schepen voor Welzijn in Mechelen: “Een halfjaar geleden stuurde ik op vraag van gemeenteraadslid Rina Rabau een brief naar de top van de NMBS met de vraag om het rookbeleid in de Mechelse treinstations uit te breiden. Niet om rokers met de vinger te wijzen, maar vooral met de bedoeling om niet-rokers en in het bijzonder kinderen uit de rook te houden. Vandaag kan ik niet trotser zijn, omdat onze stad het voortouw neemt binnen de campagne Generatie Rookvrij. Ik hoop dat vele steden en gemeenten ons voorbeeld volgen en zo meewerken aan een gezondere samenleving.”
Hedwig Verhaegen, directeur Kennis en Beleid van Kom op tegen Kanker: “Rookvrije perrons hebben alleen maar gezondheidsvoordelen. Ze stimuleren rokers om te stoppen met roken. Ze beschermen reizigers tegen meeroken, want ook passief roken is ongezond, zelfs in de open lucht. En ze zorgen ervoor dat jongeren minder volwassenen zien roken, waardoor ze minder in de verleiding komen om ook zelf beginnen te roken. Zo zetten we een belangrijke stap richting een rookvrije generatie.”
Van links naar rechts: Kim Buyst (federaal parlementslid), Patrice Couchard (directeur Stations bij NMBS), Gabriella De Francesco (schepen voor Welzijn in Mechelen), Alexander Vandersmissen, (burgemeester van Mechelen), Hedwig Verhaegen (directeur Kennis en Beleid bij Kom op tegen Kanker) en Rina Rabau (gemeenteraadslid in Mechelen) © NMBS
Van links naar rechts: Kim Buyst (federaal parlementslid), Patrice Couchard (directeur Stations bij NMBS), Gabriella De Francesco (schepen voor Welzijn in Mechelen), Alexander Vandersmissen, (burgemeester van Mechelen), Hedwig Verhaegen (directeur Kennis en Beleid bij Kom op tegen Kanker) en Rina Rabau (gemeenteraadslid in Mechelen) © NMBS
Generatie Rookvrij in station Mechelen © NMBS
Generatie Rookvrij in station Mechelen © NMBS
Dimitri Temmerman

Dimitri Temmerman

Woordvoerder, NMBS
Litte Frooninckx

Litte Frooninckx

Woordvoerster, Kabinet Georges Gilkinet

Tom Lamberts

Kabinet burgemeester Vandersmissen

Hedwig Verhaegen

Directeur Kennis en Beleid Kom op tegen Kanker

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.

Neem contact op met

www.nmbs.be