Persbericht van de Minister van Mobiliteit en NMBS over gratis pass

Volgend op de beslissing van de Superkern enerzijds en de aanbevelingen van NMBS en haar Raad van bestuur anderzijds, vond deze week een overleg plaats tussen de minister van Mobiliteit en NMBS over de modaliteiten en een implementatiekalender van een gratis pass, die meer compatibel zijn met de vereisten op het vlak van gezondheid en veiligheid in deze periode van voorzichtige afbouw van de inperkingsmaatregelen, en dat ten bate van de reizigers en het personeel.

Het voorstel van NMBS werd vervolgens door de minister van Mobiliteit overgemaakt aan de Kern, die dit voorstel aanvaardde. Er werd ook contact opgenomen met de partijen die deel uitmaken van de Superkern. Het voorstel zal nu aan de Raad van bestuur van NMBS worden voorgelegd.

Het product zal de vorm aannemen van een pass op naam en op aanvraag. Deze zal ter beschikking worden gesteld aan elke inwoner van dit land ouder dan 12 jaar die de aanvraag doet (kinderen jonger dan 12 jaar reizen al gratis). De gratis pass bevat 12 ritten en zal gedurende een periode van 6 maanden bruikbaar zijn, aan een ritme van 2 ritten per maand (na 9 uur 's ochtends in de week en niet in het weekend tijdens de maand augustus). De spreiding van het gebruik van de pass over een periode van zes maanden moet een betere spreiding van de reizigersstromen garanderen.

Geïnteresseerden zullen een aanvraag enkel kunnen doen via een webform (met telefonische assistentie indien nodig), en dus niet via de loketten in de stations. De pass zal vervolgens via de post worden opgestuurd. Aanvragen zijn mogelijk tot 30 september 2020.

Alle maatregelen worden genomen – zowel aan de kant van NMBS als aan de kant van de regering – opdat het online aanvraagformulier tegen begin augustus operationeel is. Deze periode ​ is nodig om het digitale platform te ontwikkelen en de distributieketen op te zetten, waarvoor openbare aanbestedingen zullen worden gelanceerd.

De eerste reizen zullen mogelijk zijn 15 dagen na de start van de aanvragen, met andere woorden vanaf 17 augustus.

De actie zal ondersteund worden door een communicatiecampagne die de rol van de trein als openbaarvervoersmiddel voor toeristische, commerciële, recreatieve, sociale en culturele doeleinden benadrukt.

Jasper Pillen

Woordvoerder van minister François Bellot
Bart Crols

Bart Crols

Woordvoerder, NMBS

 

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.

Neem contact op met

www.nmbs.be