NMBS zoekt partner voor nieuwe bestemming stationsgebouw Tienen

NMBS investeert momenteel volop in de integrale toegankelijkheid van de perroninfrastructuur en de intermodaliteit van het station van Tienen. Parallel met dat moderniseringsprogramma wil NMBS via erfpacht ook een partner zoeken om een nieuwe toekomst te geven aan het stationsgebouw, waarin de dienstverlening van NMBS aanwezig blijft.

NMBS zal na de zomer de markt bevragen, waarbij geïnteresseerde partijen een voorstel kunnen indienen. In de loop van 2024 wenst NMBS de erfpacht toe te wijzen. De erfpachtnemer zal een eigen invulling kunnen geven aan het stationsgebouw, waarbij deze ook de renovatieplicht op zich neemt, binnen een vast te leggen termijn. 

NMBS zal ook binnen de erfpacht in het gebouw aanwezig blijven, met de nodige ruimte voor de dienstverlening aan de klant (loketten, wachtzaal en sanitair). 

Bart Crols

Bart Crols

Woordvoerder, NMBS

 

 

 

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.