NMBS wijzigt naam van merendeel producten ten bate van helderheid voor de klant

NMBS wijzigt in de loop van maart de namen van de meeste van haar producten om haar productgamma voor de klant nog duidelijker en transparanter te maken. De wijzigingen moeten ervoor zorgen dat de namen steeds verwijzen naar de productkenmerken. Dat moet er dan weer mede toe leiden dat de klant telkens het product aanschaft dat het meest aangepast is aan zijn of haar behoeften. 

Het combi-ticket “B-Dagtrip” (de prijs omvat de combinatie van een treinticket en het toegangsbiljet tot een evenement) heet voortaan “Discovery Combi”. De benaming Diabolotoeslag voor een treinrit naar Brussels Airport wordt gewijzigd naar “Supplement Brussels Airport”.

De typische invulpassen krijgen de logische basisbenaming “Multi” (verwijzing naar meerdere ritten), met bijkomende verduidelijking in functie van de doelgroep: de 10-rittenkaart “Rail Pass” wordt aldus “Standard Multi” terwijl de 10-rittenkaart “Go Pass 10” (voor jongeren onder 26 jaar) ​ voortaan als “Youth Multi” door het leven gaat. In eenzelfde beweging heet de rittenkaart voor 10 korte afstanden “Key Card” voortaan “Local Multi”. De Campus invulkaart voor studenten krijgt dan weer “Student Multi” als nieuwe benaming.

De “Go Pass 1” (biljet voor één traject voor jongeren onder 26 jaar) en “Go Unlimited” (pas voor onbeperkt gebruik van het ganse net gedurende de schoolvakantie voor jongeren onder 26 jaar) worden respectievelijk omgedoopt tot “Youth ticket” en “Youth Holidays”.

Er is gekozen voor begrippen die in de verschillende landstalen duidelijk begrepen worden. Voor de keuze van de namen heeft NMBS mede beroep gedaan op gebruikerspanels.

De gebruiksvoorwaarden van de verschillende producten wijzigen niet en de oude en nieuwe benamingen zullen gedurende minstens 6 maanden naast mekaar bestaan om de klanten tijd te geven eraan te wennen.

Bart Crols

Bart Crols

Woordvoerder, NMBS
Dimitri Temmerman

Dimitri Temmerman

Woordvoerder, NMBS

 

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.