NMBS werkt aan autonoom toegankelijke dubbeldekstreinen

Belangrijke stap in nieuw toegankelijkheidsbeleid NMBS

NMBS wil dat reizigers met een beperkte mobiliteit maximaal autonoom de trein kunnen nemen. Dat principe staat centraal in het nieuwe toegankelijkheidsbeleid van NMBS, dat uniforme perronhoogtes en instapdeuren op dezelfde hoogte impliceert. In dat kader besliste NMBS dat alle perrons 76 centimeter hoog moeten worden en dat alle nieuwe bestellingen van treinmaterieel een instaphoogte op die hoogte moeten krijgen. De eerstvolgende bestelling van M7-dubbeldekstreinen zal in die zin worden aangepast, zodat iedereen via een uitschuiftrede zonder assistentie de trein kan nemen. Op de trajecten waar de M7-treinen zullen rijden, zullen versneld aanpassingen gebeuren om de stations integraal toegankelijk te maken.

Eén derde van de Belgische bevolking heeft het moeilijker om zich te verplaatsen. Het gaat niet alleen om mensen met een beperking, maar ook om ouderen, mensen met kleine kinderen of met een tijdelijke beperktere mobiliteit, door bijvoorbeeld een gebroken been. NMBS wil dat ook zij autonoom, veilig en in alle comfort de trein kunnen nemen, en dat van bij hun vertrek tot op hun eindbestemming.

Om daarin te slagen moeten niet alleen de treinen, maar ook de stations, parkings en verkoopkanalen beter toegankelijk worden. Een gecoördineerde aanpak, met een actieplan op korte- en middellange termijn, moet daarvoor zorgen.

Autonoom toegankelijke treinen

In 2015 besliste NMBS om 445 M7-dubbeldeksrijtuigen te bestellen. De levering daarvan is volop aan de gang. Tegen het einde van dit jaar zal een vijftigtal rijtuigen in dienst zijn.

In dit kader zijn ook multifunctionele rijtuigen voorzien. Die bieden meer plaats aan reizigers met een beperkte mobiliteit en hebben ook een aangepast toilet en intercomsysteem voor rolstoelgebruikers. Maar door het hoogteverschil tussen de deur en het perron blijft voor deze reizigers jammer genoeg assistentie nodig.

Een gemiste kans, die NMBS wil rechtzetten. ​ Daarom dat in de nieuwe bestellingen een autonoom toegankelijk rijtuig wordt ontwikkeld. De studiekosten en een bestelling van een paar prototypes zijn onlangs door de Raad van Bestuur van NMBS goedgekeurd.

Nieuw ontwerp

Het autonoom toegankelijke rijtuig zal een deur met een instaphoogte van 76 centimeter hebben, wat gelijk is aan de Europese referentiehoogte van de nieuwe perrons. Als de deur opent zal een uitschuiftrede de afstand tussen trein en perron overbruggen, zodat reizigers met een beperkte mobiliteit (rolstoelgebruikers, slechtzienden, maar ook ouderen, reizigers met een fiets of met een kinderwagen) zelfstandig en in alle comfort kunnen op- en afstappen.

De afgelopen maanden heeft NMBS de betrokken belangenorganisaties zoals UNIA, de Hoge Raad voor Personen met een Handicap en CAWaB hierover uitgebreid geconsulteerd.

Naast dit autonoom toegankelijke rijtuig wordt ook gewerkt aan een multifunctioneel rijtuig ​ met voldoende plaats voor fietsen, kinderwagens, etc.

Integraal toegankelijke stations

Autonoom toegankelijke treinen zijn slechts één stuk van de puzzel. Ook in de stations moeten reizigers zich autonoom kunnen verplaatsen naar het perron.

Tegen 2025 wil NMBS het aantal integraal toegankelijke stations verdubbelen, van 78 nu naar 150. Een station is integraal toegankelijk als het voorzien is van hellingen en liften naar elk perron, blindegeleidelijnen, eenvoudig bereikbare ticketautomaten en perrons met een hoogte van 76 centimeter, gelijk aan de instaphoogte van de nieuwste treinen.

Het verhogen van de perrons gebeurt in samenwerking met infrastuurbeheerder Infrabel. Zij verhogen de perrons, NMBS zorgt voor de afwerking. Het verhogen van de perrons naar 76 centimeter zal dan ook worden opgenomen in de meerjareninvesteringsplannen van NMBS en Infrabel.

Duidelijkere info, efficiëntere assistentie,…

Ook de assistentie, die nodig blijft zolang niet alle treinen en stations autonoom toegankelijk zijn, wil NMBS efficiënter maken. NMBS werkt daarvoor aan een mobiele applicatie, waardoor reizigers met een beperkte mobiliteit sneller en eenvoudiger een assistentie kunnen aanvragen.

Ook de aankondigingen in de stations worden verbeterd. Voor slechtzienden komt er betere bewegwijzering en de aankondigingen worden zowel audiovisueel als visueel op de schermen duidelijker.

Dimitri Temmerman

Dimitri Temmerman

Woordvoerder, NMBS

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.