NMBS voltooit ETCS-uitrusting op 106 MR80-motorrijtuigen, met subsidies van de Europese Unie

Een van de belangrijkste bekommernissen van NMBS is het waarborgen van de veiligheid van haar reizigers. Zij zet dan ook de installatie en upgrade van het Europese veiligheidssysteem ETCS (European Train Control System) op haar treinen voort. Dit is een automatisch beveiligingssysteem dat permanent garandeert dat de trein de veilige snelheid en veiligheidsafstand niet overschrijdt.

De motorrijtuigen van de meest recente treinen - zoals de Desiro en de M7 - worden geleverd met integraal geïnstalleerd ETCS-systeem. Het ETCS-systeem zit ook op andere types van recente treinen, maar er zijn nog enkele laatste aanpassingen nodig om het te activeren (deze treinen beschikken trouwens over het veiligheidssysteem "TBL1+"). ​

De werkplaatsen van NMBS staan in voor de installatie van het systeem op de oudere treinen. Dit is onder meer het geval voor 106 motorrijtuigen van het type MR80. De installatie van het ETCS-systeem (als onderdeel van het programma CEF-Transport*, via het INEA **) kon plaatsvinden dankzij subsidies van de Europese Unie.

Ondanks de crisis die in 2020 bijzonder hard toegeslagen heeft, is NMBS erin geslaagd de deadline te halen, door organisatorische maatregelen te nemen in de centrale werkplaats van Mechelen en te anticiperen op de risico's. De installatie werd eind november 2020 afgerond. ​

Deze met ETCS uitgeruste motorrijtuigen MR80 rijden nu op het hele binnenlandse net dat uitgerust is met de systemen TBL1+ en ETCS, en zullen binnenkort naar Maastricht rijden (na homologatie).

Dankzij deze financiële steun van de Europese Unie kon NMBS de financiële middelen consolideren die nodig zijn voor de uitvoering van dit project. Deze steun laat de federale staat en alle betrokken partijen zien dat Europa een solide partner is voor de lidstaten die ETCS implementeren.

Momenteel (update 31/12/2020) is 62,8% van de vloot van NMBS uitgerust met een geactiveerd en operationeel ETCS-systeem.

(*) Het programma "Connecting Europe Facility" (CEF) is een belangrijk financieringsinstrument van de Europese Unie ter ondersteuning van de ontwikkeling van performante, duurzame en onderling verbonden trans-Europese netwerken op het gebied van vervoer, energie en digitale diensten.

(**) Innovation and Networks Executive Agency. Dit is de opvolger van de ‘Trans-European Transport Network Executive Agency’ of TEN-T EA en werd door de Europese Commissie opgericht om de technische en financiële implementatie van het TEN-T-programma te beheren.

Bart Crols

Bart Crols

Woordvoerder, NMBS

 

 

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.

Neem contact op met

www.nmbs.be