NMBS veroordeelt met klem elke vorm van agressie tegenover haar medewerkers

27 november 2021 - Gisteravond heeft er alweer een afschuwelijke fysieke agressie plaatsgevonden tegenover een treinbegeleidster in een trein in het station van Ottignies. NMBS veroordeelt deze agressie met klem, net zoals elke andere agressie tegenover haar personeel. In 2021 waren er al meer dan 1.300 gevallen van agressie, wat er nu al meer zijn dan in heel 2020 of 2019.

Sophie Dutordoir, CEO van NMBS: “Het trein- en stationspersoneel werkt elke dag in functie van de klant. Ze staan in voor hun veiligheid en zijn er om hen te helpen, te begeleiden en te informeren. Ik roep opnieuw op tot respect. Elke vorm van agressie tegenover het NMBS-personeel is onaanvaardbaar en zal worden vervolgd. Voor elk geval van agressie dient NMBS een klacht in en stelt ze zich burgerlijke partij. Via het College van de procureurs-generaal heeft NMBS justitie uitdrukkelijk verzocht om elke daad van agressie te vervolgen en een nultolerantie te hanteren.”

Een forse stijging

Tijdens de eerste drie kwartalen van 2021 kreeg NMBS meer dan 1.300 meldingen van agressie tegenover haar personeel. Dat is een stijging van 56% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en een stijging van 53% in vergelijking met dezelfde periode in 2019, een jaar waarin er nog geen sprake was van de coronacrisis en er meer treinreizigers waren.

In 2021 tastten bijna 4 op de 10 gevallen van agressie de fysieke integriteit aan van onze medewerkers, wat leidt tot arbeidsongeschiktheid en ook een grote psychologische impact heeft, wat zeer begrijpelijk is. Sinds begin september van dit jaar is er nog een duidelijke stijging van het aantal gevallen van agressie merkbaar.

De belangrijkste oorzaak (39%) van alle agressies zijn discussies met reizigers die niet over een geldig vervoersbewijs beschikken. Sinds het begin van de coronacrisis heeft de tweede belangrijkste oorzaak (23%) te maken met het niet-respecteren van de sanitaire maatregelen. En dat terwijl de meerderheid van onze reizigers de maatregelen wel respecteert.

Preventie en repressie

NMBS voert een continue strijd tegen de agressies, zowel preventief als repressief. De afgelopen jaren is de aanwezigheid van Securail op de treinen en in de stations verhoogd. Samen met de federale politie worden er ook gerichte en grootschalige controleacties georganiseerd. Er is ook meer camerabewaking: NMBS beheert nu zo’n 10.000 bewakingscamera’s in de stations en treinen.

Wat betreft de agressie van gisteravond is een onderzoek aan de gang om de daders te vinden. Daarvoor zal ook gebruik worden gemaakt van de aanwezige bewakingscamera’s. Net zoals bij elke agressie zal een klacht worden ingediend en zal NMBS de treinbegeleidster ondersteunen bij verdere juridische stappen.

Ten gevolge van deze agressie zijn er spontane acties ontstaan, waardoor verschillende treinen zijn geschrapt.

Dimitri Temmerman

Dimitri Temmerman

Woordvoerder, NMBS

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.

Neem contact op met

www.nmbs.be