NMBS vernieuwt stationsinfrastructuur van Aalter

Station Aalter wordt integraal toegankelijk – nieuw multifunctioneel gebouw

11 april 2019 - Het station van Aalter wordt over enkele jaren een integraal toegankelijk station. De aanleg van hellende vlakken maakt de toegang tot volledig heraangelegde perrons veel vlotter. Ook een volledig vernieuwde onderdoorgang wordt op dezelfde wijze integraal toegankelijk vanuit het stationsplein. Parallel investeert NMBS in een
multifunctioneel gebouw in de plaats van het huidige verouderde stationsgebouw. In
dit gebouw komt er, naast de reizigersonthaalfunctie, ruimte voor 450 auto’s en
minstens 400 fietsen.

De werken aan de stationsinfrastructuur vinden in parallel plaats met de werken van Infrabel om het aantal sporen tussen Gent en Brugge te verdubbelen (momenteel worden de werken tussen Landegem en Aalter opgestart). De voorbereiding voor de opstart van de werken aan de perrons werd deze week opgestart met het verplaatsen van de fietsenstalling aan het Stationsplein, die vlak naast de sporen ligt, om plaats te maken voor de werf. De echte ,werken starten aan het einde van de zomer (na het plaatsen van een tijdelijk perron).

NMBS heeft twee jaar geleden met de gemeente Aalter een samenwerkingsakkoord
gesloten om de volledige stationsomgeving te heraanleggen.

NMBS maakt van de vernieuwing en modernisering van het onthaal in de stations een
speerpunt. NMBS werkt in samenwerking met Infrabel aan de verhoging en modernisering
van de perrons, en dat is in Aalter niet anders.

De beide perroneilanden in het station van Aalter worden verhoogd en uitgerust met
vernieuwde onthaalinfrastructuur op de perrons (schuilhuisjes, zitbanken, luifels). Alle
perrons zijn integraal toegankelijk via hellingen. Ook de onderdoorgang wordt aangepakt en wordt via hellingen vlot toegankelijk vanuit het stationsplein, en vanaf de zijde Centrum.

NMBS investeert dan ook 2,7 miljoen EUR in de vernieuwing en toegankelijkheid van de
perrons. Infrabel investeert meer dan 6 miljoen EUR in Aalter in het kader van het project
derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge.

Het station van Aalter bevindt zich op een van de drukste spoorlijnen van het land.
Gemiddeld namen in 2018 per dag bijna 2.200 reizigers de trein in Aalter. De halte wordt
bediend door twee IC-relaties (Brussels Airport Zaventem – Knokke en Genk-Blankenberge)
en de L-relatie Zeebrugge-Mechelen. Aalter beschikt over ruime en snelle verbindingen naar Brugge, de kust, Gent en Brussel.

Multifunctioneel gebouw

NMBS optimaliseert tevens de first- and last mile van de treinreis. Het huidige
stationsgebouw wordt vervangen door een multifunctioneel gebouw, met daarin zowel de
reizigersonthaalfunctie, de fietsenstallingen (400 plaatsen én uitbreidbaar), en 450
autoparkeerplaatsen. Aan de bouw van dit gebouw wordt in 2021 gestart, met opening
voorzien in 2022 of 2023, afhankelijk van hoe vlot de werken opschieten.

NMBS investeert in totaal bijna 10 miljoen EUR in dit multifunctioneel gebouw.

De aanleg van dit gebouw – dat langs het spoor wordt gebouwd en het huidige
stationsgebouw en de huidige parking vervangt – is een katalysator voor een ingrijpende
ontwikkeling van de stationsomgeving. De vrijgekomen ruimte zal na markconsultatie een
andere bestemming krijgen.

NMBS werkt voor de uitwerking van al deze plannen nauw samen met de gemeente Aalter.

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.