NMBS past op 1 februari 2023 tarieven aan: een moeilijke, maar noodzakelijke beslissing

De Raad van Bestuur van NMBS heeft de tarieven goedgekeurd die van toepassing zullen zijn vanaf 1 februari 2023. NMBS levert volop inspanningen om de trein aantrekkelijker te maken via interessante commerciële formules, maar ziet zich tegelijkertijd genoodzaakt haar tarieven aan te passen aan de impact van de fors gestegen inflatie en energieprijzen.

NMBS past haar tarieven jaarlijks in februari aan, conform de bepalingen van het bestaande beheerscontract met de overheid: die aanpassing wordt berekend op basis van de jaarlijkse evolutie van de gezondheidsindex tot op de maand juni voorafgaand aan de aanpassing van de tarieven in februari (de periode juni 2021 – juni 2022).

De gemiddelde prijsaanpassing voor alle producten - buiten de abonnementen - bedraagt bijgevolg 8,73%, in lijn met de gezondheidsindex.

De prijs van het Standard Ticket wordt met 8,73% aangepast. De aanpassing van de prijzen van de tickets en passen voor jongeren en/of senioren blijft onder de gezondheidsindex:

  • Senior Ticket: 7,80 EUR (+0,60 EUR)
  • Youth Ticket: 7,10 EUR (+0,50 EUR)
  • Youth Multi : 57 EUR (+ 4 EUR, digital) & 59 EUR (+ 4 EUR, papier). Dat betekent een stijging van 0,40 EUR per rit.
  • Youth Holidays (vrij traject voor jongeren tot 26 jaar) 1 week: 19 EUR (+1 EUR) / 1 maand: 31 EUR (+2 EUR)

De prijzen van de Local Multi: 29 EUR (+ 2 EUR) en de Standard Multi: respectievelijk 93 EUR digitaal (+9 EUR) en 96 EUR papier (+9 EUR) en het deel van NMBS in de City Pass worden eveneens aangepast.

De tarieven van de woon-werkabonnementen en de schoolabonnementen, waarvan de evolutie grotendeels berust op de evolutie van de gezondheidsindex, worden met 9,73% aangepast.

Een noodzakelijke maatregel

De prijsaanpassing moet afgezet worden tegen onder meer de forse stijging van de energieprijzen. Met 3.800 treinen per dag is NMBS de grootste elektriciteitsverbruiker van het land. Alleen al volgend jaar stijgt daardoor haar elektriciteitsfactuur met meer dan 200 miljoen euro ten opzichte van dit jaar. ​ Daarnaast is er ook de indexering van de lonen die een grote impact heeft.

De tariefaanpassing zal slechts een beperkt deel van de gestegen werkingskosten dekken.

Ambitie om aantrekkelijkheid trein te versterken blijft behouden

NMBS doet er alles aan om haar reizigers terug te laten keren (momenteel telt NMBS 93% van het aantal reizigers in 2019) en nieuwe klanten aan te trekken. De aanpassing van de tarieven is dan ook geen eenvoudige beslissing, maar met een aantal interessante initiatieven wil NMBS de aantrekkelijkheid van de trein in de toekomst verder versterken:

  • Vanaf begin 2023 wordt met het Flex-Abonnement – een abonnement voor enkele dagen per week – het woon-werkgamma aangepast aan nieuwe evoluties (zoals het thuiswerken).
  • Tevens wordt gewerkt aan nieuwe tariefformules: eenvoudiger, aantrekkelijker en afgestemd op het tijdstip van de treinrit (piek of daluren) en het profiel van de reiziger. Het doel is ook om specifieke aanbiedingen te ontwikkelen met zeer aantrekkelijke tarieven voor doelgroepen zoals jongeren, senioren, frequente treinreizigers, kleine groepen en reizigers met een verhoogde tegemoetkoming.
  • Ten slotte zal NMBS ook zeer regelmatig promo-acties voeren, zoals met het Duo Ticket afgelopen zomer. Dat zal reeds zo zijn voor deze eindejaarsperiode en in 2023.
Bart Crols

Bart Crols

Woordvoerder, NMBS

 

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.

Neem contact op met

www.nmbs.be