NMBS en Stad Antwerpen gaan voor een kwalitatief en integraal toegankelijk station Antwerpen-Zuid

NMBS en de stad Antwerpen investeren de volgende jaren samen in de verbetering van de toegankelijkheid van het treinstation Antwerpen-Zuid en het optrekken van het onthaalcomfort voor de reizigers. De plannen passen in een breder samenwerkingsakkoord om het multimodale karakter van deze belangrijke schakel in het (voor)stedelijk openbaar vervoer in de havenstad ​ verder te versterken.

Het is het eerste project dat binnen het breder verhaal van Ringpark Zuid in uitvoering gaat. Ringpark Zuid omvat onder ander de herinrichting van Knoop Zuid naar een compacter, veiliger, multimodaal verkeersknooppunt, de overkapping van de aansluiting op de A12 en het realiseren van een nieuw park op en langs de huidige Ring. ​ Deze ambitie past in het streven van de Vervoersregio Antwerpen om minstens 50% van de verplaatsingen te voet, per fiets of openbaar vervoer te laten gebeuren

De aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor de uitvoering van de werken werd door NMBS ingediend. De werken zijn gepland in de periode 2022-2023. Ook het Agentschap Wegen en Verkeer, Infrabel – dat eveneens investeert - en De Lijn worden bij de bredere plannen betrokken.

Het integraal toegankelijk maken van de stations is een belangrijk speerpunt van de investeringsstrategie van NMBS. ​ Hiervoor bouwt NMBS een volledig nieuwe brug naast de huidige brug van de Kolonel Silvertopstraat. ​ De perrons zullen voortaan met liften bereikbaar zijn vanop deze nieuwe brug boven de sporen. Het geheel zal overkapt worden met een grote doorlopende luifel. Onder de luifel is plaats voor ​ 415 fietsenstallingen, een wachtruimte en Mobipunt-functies. De perrons zelf worden uitgerust met schuilhuisjes.

Het station Antwerpen-Zuid wordt bediend door 2 IC-verbindingen en 3 voorstedelijke S-verbindingen in beide richtingen. Het station telde 2.594 opstappende reizigers in 2018 en groeit elk jaar. De nabijheid van onder andere het Justitiepaleis en een belangrijke hogeschool is daar niet vreemd aan.

Er wordt ook onderzocht om het huidige fietspad ​ langs het station te verbreden, de tram- en bushalte te optimaliseren en het kruispunt met de Singel compacter te maken als een eerste stap naar de volledige herinrichting van de Kolonel Silvertopstraat binnen de plannen voor Ringpark Zuid. De stad ontving hiervoor subsidies van het stadsvernieuwingsfonds. ​ 

 Ringpark Zuid als onderdeel van De Grote Verbinding

 Met ‘De Grote Verbinding’ bouwt Antwerpen aan zijn internationale reputatie als stad waar het goed is om te wonen, werken, ondernemen en bezoeken. De Oosterweelverbinding maakt de Ring rond en de overkapping stuurt de auto’s onder de grond. Dit leidt tot een betere mobiliteit voor stad en haven, meer groen en schonere lucht, en een verbinding tussen bestaande en nieuwe wijken aan beide kanten van de Ring.

De volgende jaren werken alle partners, de burgerbewegingen en de intendant nauw samen om de plannen verder vorm te geven. Lantis, de stad Antwerpen, Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse Waterweg nv, die instaan voor de uitvoering van De Grote Verbinding, zetten op hun werven zo veel mogelijk lokaal talent aan het werk.

Bart Crols

Bart Crols

Woordvoerder, NMBS
Dimitri Temmerman

Dimitri Temmerman

Woordvoerder, NMBS

 

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.

Neem contact op met

www.nmbs.be