NMBS en Infrabel zetten alles in om vanaf 4 mei het treinaanbod aanzienlijk te verhogen om de reizigers in de best mogelijke omstandigheden te kunnen ontvangen. Het dragen van het mondmasker wordt verplicht in de stations, op het perron en in de treinen.

Naar aanleiding van de aankondiging van de Nationale Veiligheidsraad van deze vrijdag 24 april zetten Infrabel en NMBS alles in om de treindienst vanaf maandag 4 mei vrijwel volledig te hervatten om tegemoet te komen aan de vervoersbehoeften van de betrokken reizigers.

Sinds het begin van de COVID-19-crisis werken NMBS en Infrabel nauw samen met de overheid om de situatie van de spoorwegsector, die essentieel is voor de goede werking van het land, in real time op te volgen en een treinaanbod veilig te stellen voor essentiële verplaatsingen. De spoorwegsector wordt immers beschouwd als een vitale publieke sector, zowel om personen te vervoeren als voor de bevoorrading van het land.

Het is binnen dat kader dat beide spoorwegbedrijven ook een afdoend antwoord willen bieden op de door de regering besliste verschillende fases van afbouw van de maatregelen. Deze voorbereiding zal omvangrijke gezondheidsmaatregelen integreren, zowel voor het personeel als de reizigers.

Vanaf 4 mei zal er dus een maximaal treinaanbod van toepassing zijn, met eveneens een maximale samenstelling van de treinen, om op die manier zowel tegemoet te komen aan de vereisten op vlak van sociale afstand als aan de verplaatsingsbehoeften van de reizigers. De reizigers krijgen de raad om zoveel mogelijk hun verplaatsingen te spreiden en trajecten te kiezen tijdens de daluren (na 9 uur bijvoorbeeld, of 's avonds voor 16 uur of na 18 uur).

Concreet zal dit aanbod vrijwel volledig hervat worden vanaf maandag 4 mei, met uitzondering van, met name, een groot deel van de P-treinen van en naar Brussel en P-treinen die woensdagmiddag en zondagavond rijden.

In parellel zullen alle maatregelen voor de schoonmaak van de treinen blijven lopen, en dat op een grondig manier. Ze zullen ontsmet worden op regelmatige tijdstippen. Ook in de stations zal de opgevoerde reiniging van de installaties worden verdergezet. Er zal blijvend bijzondere aandacht worden besteed aan de oppervlakken waar de reizigers mee in contact komen, zoals de tafeltjes, de handgrepen, de ticketautomaten, de hellingen enz.

Mondmaskers

De overheid heeft beslist dat vanaf 4 mei en vanaf de leeftijd van 12 jaar in het openbaar vervoer verplicht een mondmasker of een ander alternatief dat toelaat om mond en neus te bedekken, moet worden gedragen, ook in de stations en op de perrons. NMBS dringt er daarom bij haar reizigers op aan om er nu al voor te zorgen dat ze over het nodige beschermingsmateriaal beschikken. NMBS vraagt ook om dat verplicht te dragen vanaf het betreden van het station, inclusief op het perron en aan boord van de treinen, naar het voorbeeld van de personeelsleden van NMBS ter plaatse. In deze fase van de afbouw van de maatregelen is het essentieel om zorg te dragen voor zichzelf en daarbij respect te hebben voor de anderen. De politiediensten zullen regelmatig controles ter plaatse doorvoeren.

Een geldig vervoerbewijs

NMBS herinnert eraan dat al haar klanten tijdens hun reis steeds in het bezit moeten zijn van een geldig vervoerbewijs. Bij voorkeur gebeurt de aankoop van een vervoersbewijs via de app, via de website, aan de ticketautomaten en dat via elektronische weg, in het bijzonder aan de loketten.

Meer info op de communicatiekanalen van NMBS

Vanaf maandag zal NMBS meer details communiceren over de verschillende concrete maatregelen voor haar reizigers. Deze aanbevelingen zullen worden verspreid via de verschillende communicatiekanalen van NMBS (website, sociale media, aankondigingen en infoschermen in de trein en het station, enz.) zodat reizigers die voor de trein kiezen voor hun verplaatsing weten welke maatregelen ze moeten nemen. De auto- en fietsparkings blijven uiteraard toegankelijk voor de reizigers.

De reizigers worden ook verzocht om de reisplanner te raadplegen, vooral omdat er (net zoals elk jaar aan het begin van de maand april) aanpassingen werden doorgevoerd aan de dienstregeling (de reisplanner zal vanaf 1 mei bijgewerkt zijn).

Als er ingevolge werken door Infrabel treinen over een deel van hun traject worden vervangen door een bus, dan zal ook die informatie te vinden zijn in de reisplanner van NMBS.

Voor het grensoverschrijdende en internationale verkeer raadt NMBS haar klanten eveneens aan om haar website en die van de andere operatoren te raadplegen en tijdens hun verplaatsingen de richtlijnen van de verschillende overheden te volgen.

Assistentie voor personen met beperkte mobiliteit wordt hervat vanaf 4 mei

Om de richtlijnen inzake hygiëne en het bewaren van de sociale afstand van de overheid toe te kunnen passen, diende NMBS haar assistentie aan personen met een handicap, slechtzienden en personen met beperkte mobiliteit tijdelijk stop te zetten in de stations en op de treinen. Vanaf 4 mei zal deze dienst onder bepaalde voorwaarden kunnen worden hervat. Deze voorwaarden zullen worden gedetailleerd op de website van NMBS. Zo zal de assistentie moeten gebeuren zonder fysiek contact en zal die minstens 24 uur op voorhand moeten worden aangevraagd.

Verlenging van de geldigheid van de papieren 10 rittenkaarten tot 30 juni 2020

NMBS heeft overigens beslist om de geldigheid van de ​ papieren 10-rittenkaarten tot 30 juni 2020 te verlengen voor die kaarten waarvan de vervaldatum gedurende deze periode van de maatregelen is komen te vervallen.

Bart Crols

Bart Crols

Woordvoerder, NMBS
Frédéric Petit

Frédéric Petit

Woordvoerder Infrabel

 

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.