NMBS en Infrabel maken van De Pinte een integraal toegankelijk station

NMBS en Infrabel dienen samen aanvraag omgevingsvergunning in

NMBS en Infrabel vragen eerstdaags een omgevingsvergunning aan voor de omvorming van het station van De Pinte in een integraal toegankelijk station met langere en hogere perrons, liften, hellingen en trappen. De investering moet het comfort en de toegankelijkheid voor de reizigers verhogen. Daarnaast wordt ook de seininrichting gemoderniseerd, wat de veiligheid ten goede komt.

Regionaal spoorknooppunt

Het station van De Pinte is een belangrijk knooppunt voor reizigers- en goederenvervoer, aangezien er twee spoorlijnen (lijn 75 tussen Gent en Moeskroen en lijn 86 tussen De Pinte en Ronse) kruisen. Meer dan 1.600 reizigers nemen in De Pinte dagelijks de trein.

Betere integrale toegankelijkheid

NMBS en Infrabel willen het station de komende jaren omvormen in een integraal toegankelijk station, met liften naar de perrons (belangrijk voor reizigers met beperkte mobiliteit): het gaat om drie liften, naar perron 1, perron 2-3 en perron 4. De perrons worden verhoogd tot de standaardhoogte van 76 cm om het op- en afstappen van de trein te vergemakkelijken. Perrons 1 en 4 krijgen bijkomende hellingen en trappen; perrons 3 en 4 worden dan weer verlengd om langere treinen te kunnen ontvangen.

De perrons worden voorzien van geleidelijnen en noppentegels, luifels en zitbanken. De breedte van perron 4 wordt geoptimaliseerd om een groenzone te kunnen aanleggen die dienst moet doen als buffer en infiltratiebekken voor regenwater. ​

Tot slot wordt ook de bestaande onderdoorgang gerenoveerd, met vernieuwde vloeren, het schilderen van het plafond en een akoestische afwerking van de wanden.

TUC RAIL, filiaal van Infrabel, zal de uitvoering van de werken coördineren. De plannen passen in een bredere aanpak van NMBS en Infrabel om tegen 2032 176 stations autonoom toegankelijk te maken. Dat is 80% meer dan nu het geval is: tegen dan zouden 76% van de dagelijkse reizigers toegang hebben tot verhoogde perrons.

Timing

NMBS en Infrabel dienen in de loop van december de aanvraag in voor de omgevingsvergunning. Naar verwachting zal TUC RAIL de werken in april 2024 kunnen opstarten. Als alles volgens planning verloopt, zal het volledige stationsproject enkele jaren duren voor het helemaal klaar is. De plannen voor dit project zullen begin 2024 op een infomarkt worden voorgesteld.

Veiligheid

Momenteel zijn er in De Pinte voorbereidende werkzaamheden bezig om op termijn het Europese veiligheidssysteem ETCS te installeren. ETCS zorgt voor een permanente snelheidscontrole van de treinen. Hierdoor verkleint de kans dat een trein door het rood rijdt enorm. Tegen eind 2025, wanneer het volledige spoorwegnet uitgerust is met dit automatische veiligheidssysteem zal België in de top 3 zitten van veiligste netten in Europa.

Bart Crols

Bart Crols

Woordvoerder, NMBS
Thomas Baeken

Thomas Baeken

Woordvoerder Infrabel

 

 

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.