NMBS draagt inclusie hoog in het vaandel en ontvangt het diversiteitslabel van Actiris

NMBS ontvangt vandaag van Actiris, de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, het diversiteitslabel. Dit label beloont de inspanningen en het engagement van NMBS op het vlak van diversiteit. De afgelopen twee jaar heeft de spoorwegonderneming zich geëngageerd voor een sterk actieplan dat 26 doelstellingen omvat. Met deze positieve evaluatie van haar projecten verankert NMBS haar diversiteits- en integratiebeleid in de onderneming.

Sophie Dutordoir, CEO van NMBS: "Dit label is een beloning voor het werk van de teams van NMBS die hun krachten hebben gebundeld om onze bedrijfscultuur inclusiever te maken. Als één van de grootste werkgevers van België en met honderdduizenden reizigers per dag, wil NMBS de diversiteit van onze maatschappij zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Een onderneming die haar klanten weerspiegelt is inderdaad een prioriteit en dit label moedigt ons aan om op de ingeslagen weg verder te gaan en nog beter te doen."
Georges Gilkinet, vicepremier en federaal minister van Mobiliteit: “Deze erkenning van het HR-beleid van NMBS door Actiris toont aan de spoorwegen een topwerkgever zijn, waar diverse mensen met uiteenlopende talenten mee kunnen bouwen aan de trein van morgen. We zullen alle talenten en creativiteit nodig hebben in deze jobs van de toekomst, om innovatieve antwoorden te geven op de uitdagingen voor het klimaat en onze economie. Samen maken we van onze mobiliteit een vrijheid.”

Een sterk engagement

De laatste jaren is er een dynamiek gecreëerd rond diversiteitskwesties. Tussen 2019 en 2021 ging NMBS van start met haar eerste diversiteitsactieplan. Dat plan, dat nu door Actiris wordt bekroond, heeft het de medewerkers (m/v/x) mogelijk gemaakt hun eigen ontwikkeling actief in handen te nemen, zowel op professioneel vlak als op persoonlijk vlak, en heeft NMBS in staat gesteld een sterke identiteit te ontwikkelen als werkgever.

Dit label is een erkenning voor de inspanningen die de afgelopen twee jaar zijn geleverd. NMBS wil een sterk signaal geven en gelijke kansen garanderen, niet alleen bij de aanwerving, maar ook gedurende de volledige loopbaan. Ze wil ook talent uit de volledige bevolking aantrekken en die diversiteit laten doordringen in de volledige onderneming, over alle niveaus heen. Tot slot wil NMBS de bedrijfscultuur uitdiepen en verder bouwen aan een inclusieve organisatie, waar verschillen worden gewaardeerd en waar uiteenlopende inzichten verrijking bieden.

Niet alleen woorden, ook daden

NMBS heeft een reeks concrete acties ondernomen om inclusie te bevorderen. Het diversiteitsplan is gebaseerd op vier pijlers: aanwerving, HR-beleid, kennis en communicatie.

  1. NMBS trekt volop de kaart van diversiteit en inclusie in domeinen als employer branding, selectie en aanwerving. Zo heeft NMBS samengewerkt met organisaties voor socioprofessionele integratie en met opleidingsoperatoren, om zich als werkgever te profileren bij de Brusselse jongeren. Daarnaast is ze met getuigenissen naar buiten gekomen die de diversiteit in beroepen en mensen bij NMBS in de verf zet en lanceerde ze de campagne 'Wat is mijn ding?', die in december 2021 een Federal Diversity & Inclusion Award won. NMBS heeft haar jobs ook opengesteld voor Europese burgers die de Belgische nationaliteit niet hebben. Of het nu gaat om technische beroepen of managementfuncties, relevante ervaring wordt gewaardeerd in verhouding tot het diploma. Vrouwen vertegenwoordigen nu 19% van het personeel bij NMBS, tegenover 17% in 2019 vóór de uitvoering van het actieplan en 14% in 2015. Deze tendens moet zich doorzetten: NMBS wil al haar beroepen aantrekkelijk maken voor iedereen ... écht iedereen.
  2. NMBS heeft tools ontwikkeld voor gendertransitie op het werk, religieuze en filosofische diversiteit, redelijke aanpassingen voor personen met een handicap en respect op het werk.
  3. Dankzij workshops, webinars en e-learnings konden de managers, vertrouwenspersonen en HR-professionals hun diversiteitsskills aanscherpen. Dit heeft er dan op zijn beurt toe geleid dat een aantal andere opleidingen voor personeel dat in contact komt met de klanten, herzien werden in het licht van de diversiteit. Er is een coachingaanbod ontwikkeld, met name voor 45-plussers die hun loopbaan een andere wending willen geven. Er werden cursussen taalvaardigheid gegeven en medewerkers werden aangemoedigd dergelijk taalbad te volgen. Het personeel dat verantwoordelijk is voor het beheer en de inrichting van de stations, kreeg een opleiding aangeboden waarbij zij in de huid mochten kruipen van een persoon met beperkte mobiliteit. Het verkrijgen van het Any Surfer label voor de website is aan de gang. Verder werd ook een beleid goedgekeurd voor de reïntegratie van langdurig zieken.
  4. Tot slot is de communicatie van het bedrijf inclusiever geworden, bijvoorbeeld aan de hand van campagnes, maar ook door diversifiëring in de visuals en door te werken aan genderinclusief taalgebruik.

Om deze inspanningen in de hele organisatie te consolideren, heeft NMBS een comité 'diversiteit en inclusie' opgericht waarin de verschillende diensten van de onderneming vertegenwoordigd zijn en dat instaat voor het uitrollen van het diversiteitsbeleid in alle domeinen.

NMBS zal op deze weg verdergaan in haar volgende diversiteitsplan dat in 2022 zal worden gelanceerd. Op die manier wil ze de maatschappelijke diversiteit in onze onderneming beter weerspiegelen en blijven bouwen aan een inclusieve bedrijfscultuur, waarin iedereen zichzelf kan zijn. De diversiteit onder onze reizigers, die allemaal uniek zijn, en onder de 17.500 NMBS-medewerkers, is een grote troef bij het verwezenlijken van onze ambities. Onze dienstverlening wordt beter als we voeling hebben met de behoeften van onze klanten. Diversiteit is ook een bron van creativiteit en innovatie.

Dimitri Temmerman

Dimitri Temmerman

Woordvoerder, NMBS

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.

Neem contact op met

www.nmbs.be