NMBS breidt treinaanbod verder uit in vervoersplan 12/2020 - 2023

Uitbreiding moet stijging aantal reizigers ondersteunen en bestendigen

De raad van bestuur van NMBS heeft vrijdag beslist het treinaanbod in het kader van het vervoersplan 12/2020 - 2023 met 5% uit te breiden om de forse groei van het aantal reizigers van de afgelopen jaren op te vangen en het groeiritme te bestendigen. Het gaat om een gerichte, gefaseerde uitbreiding van het aanbod in functie van de klanten, rekening houdend met de beschikbaarheid en capaciteit van de infrastructuur, het materieel en het personeel.

NMBS heeft de ambitie een veilige, duurzame, kwalitatieve en intermodale mobiliteitsoplossing aan te bieden. De gerichte uitbreiding van het aanbod met meer dan 5% in de periode december 2017 - 2020 zette vooral in op het aantrekken van klanten tijdens de daluren en in het weekend. De uitbreiding zorgde mee voor de jaarlijkse reizigersgroei van 3,5%-4% sinds 2017.

NMBS wil op dat elan verder gaan en het aanbod gefaseerd (telkens in december 2020, 2021 en 2022) verhogen, onder meer in functie van de beschikbaarheid van bijkomende infrastructuur. In de periode 2020 - 2023 worden het derde en vierde spoor tussen Brussel en Denderleeuw volledig operationeel (voorjaar 2020), wordt een nieuwe stopplaats te Anderlecht geopend (december 2020), wordt de elektrificatie van de spoorlijn Mol-Hamont voltooid (december 2020) en is het multimodale station Fleurus voorzien (2022).

Het gaat daarbij om betere of nieuwe IC-verbindingen tussen de steden, de verdere uitbreiding van het voorstedelijke aanbod en een beter aanbod rond een aantal middelgrote steden. Rond een aantal steden wordt ook het aantal vroege en late treinen verhoogd (uitbreiding amplitude). Klanten verwachten immers op de eerste plaats een verhoging van de frequentie.

De voorgestelde aanpassing van de dienstregeling komt er na een uitgebreide consultatieronde met stakeholders, waaronder het Raadgevend Comité van de Treinreizigers (RGCT), de gewesten, de provincies, steden en gemeenten en de (regionale) vervoerspartners (afstemming over de aansluiting op bus, tram en metro). Deze consultatieronde leverde een ganse reeks voorstellen op die naast het klantenpotentieel ook op hun technische en financiële haalbaarheid werden getoetst.

Volgende op de goedkeuring vandaag door de Raad van bestuur, gaat het proces verder: dit ontwerp van vervoersplan wordt nu aan de FOD Mobiliteit en Vervoer overgemaakt en NMBS zal de rijpaden bestellen bij infrastructuurbeheerder Infrabel, begin april 2020. Na afloop van dit proces zal NMBS in detail de reizigers en alle betrokken partijen inlichten over dit nieuwe vervoersplan.

Dimitri Temmerman

Dimitri Temmerman

Woordvoerder, NMBS

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.