NMBS bezorgt steeds vaker voorwerpen die in treinen of stations worden verloren, terug aan hun eigenaar

Je computer verliezen, je jas vergeten, je lievelingsknuffel ergens laten vallen, "Blue Monday" wordt nog deprimerender als je iets vergeet of verliest, bijvoorbeeld op een trein of in een station. Gelukkig heeft NMBS een nieuwe tool die het makkelijker maakt om verloren voorwerpen in te geven, zodat die steeds vaker worden teruggevonden. In 2021 steeg het aantal voorwerpen dat uiteindelijk met de eigenaar werd verenigd met 12% ten opzichte van het jaar daarvoor (stijging met 15% ten opzichte van 2017). 

Sommige verloren voorwerpen zijn nuttig, andere hebben vooral emotionele waarde, maar als ze kwijtraken, helpen ze de eigenaar zijn dag om zeep. Dat kan overal gebeuren: in een winkel, op straat, maar ook in een station, op een perron of in een trein. In 2021 stelde NMBS een aanzienlijke toename vast van het aantal terugbezorgde verloren voorwerpen. In 2021 werd 50%* van de verloren voorwerpen aan hun eigenaars teruggegeven, tegenover 38% in 2020 en 35% in 2017. Voor portefeuilles loopt dit op tot 80%. De toename is te danken aan de verbetering van de dienst door NMBS, waardoor het nu eenvoudiger is om een verloren voorwerp aan te geven en de voorwerpen te beschrijven. De eigenaar kan zijn eigendom nu gemakkelijker recupereren. 

Een invulformulier en de zoektocht gaat van start 

Een reiziger die in de trein, op het perron of in een Belgisch station een voorwerp vergeet of verliest, kan onmiddellijk het aangifteformulier invullen, dat beschikbaar is op de website van NMBS. Het zoeken naar de eigendom begint zodra de gegevens ontvangen zijn en de betrokkene een e-mail ontvangt waarin de aangifte bevestigd wordt. Als een reiziger verschillende voorwerpen verliest, zoals een rugzak met daarin een tablet, volstaat een enkele aangifte: hij kiest ‘tassen/koffers’ en beschrijft vervolgens de voorwerpen die erin zitten. 

De reiziger ontvangt 7 dagen nadat hij het verlies heeft aangegeven een eerste e-mail over de voortgang van de zoektocht, en een tweede na 20 dagen. ​ 

Als de reiziger moeilijkheden heeft bij het invullen van het onlineformulier, kunnen de mobiliteitsgidsen in de stations hem informeren of helpen om het formulier met hun eigen smartphone in te vullen. Elk jaar worden tienduizenden verloren voorwerpen aangegeven. ​ 

Het traject van het verloren voorwerp 

Een verloren voorwerp dat wordt gevonden door een NMBS-medewerker of een reiziger wordt toevertrouwd aan het stationspersoneel, dat ervoor zorgt dat de eigenaar wordt teruggevonden. Het voorwerp blijft 7 dagen in het station waar het werd gevonden, voor het naar een van de depots in het land gestuurd wordt. ​ 

Als het gevonden voorwerp overeenkomt met de beschrijving in een aangifte, wordt de reiziger rechtstreeks op de hoogte gebracht en kan hij het voorwerp binnen 7 dagen gratis terugkrijgen. Zodra het voorwerp in een depot is geplaatst, wordt de reiziger 5 euro aangerekend voor de servicekosten. Hij kan zelf het depot kiezen waar hij het voorwerp wil ophalen. 

Wanneer de eigenaar niet wordt gevonden, of wanneer geen enkele reiziger het voorwerp heeft opgeëist, wordt het na 50 dagen aan ‘Spullenhulp’ geschonken. ​ Deze vereniging, die zich bezighoudt met het inzamelen, sorteren en verkopen van tweedehandsgoederen, is ook werkzaam in de sociale economie en activeert mensen op weg naar sociaal-professionele integratie. 

 Verhalen die Blue Monday doen vergeten 

Deze dienst brengt voor NMBS kosten met zich mee, maar is toch nuttig en noodzakelijk voor de reizigers. Een medewerker van NMBS getuigt: “Op een keer vonden we een bruidegomspak dat op het perron was achtergelaten. Het huwelijk vond kort daarna plaats. De eigenaar werd gevonden en 3 of 4 dagen voor de bruiloft gecontacteerd. De klant vertelde me dat dit, zoals wel te verwachten was, al voor de eerste echtelijke ruzie heeft gezorgd”, vertelt Gérard Guillaume: “Klanten die hun spullen terugkrijgen zijn erg dankbaar. Soms zijn dat eenvoudige voorwerpen met veel sentimentele waarde, en dan nemen soms de emoties de overhand. Voor anderen die een belangrijk voorwerp verloren hebben, zoals een eindwerk, is de opluchting soms onbeschrijfelijk.”  

In 2021 heeft NMBS een aantal ongewone voorwerpen gevonden, elk met een eigen verhaal ... ​ 

Er werden voorwerpen gevonden zoals een koelkast, een cello, een rolstoel, een kruk, een contrabas, een satellietschotel, een grafsteendecoratie en een paaldanspaal. Top 5 van de categorieën van de vaakst verloren voorwerpen: tassen/koffers, elektronische apparatuur, kledij, portefeuille, sleutel/sleutelhanger. 

De kans om verloren voorwerpen terug te vinden is nu groter, en da's een goede zaak op deze "Blue Monday", met tussen 15.000 en 20.000 voorwerpen die jaarlijks aan hun eigenaar worden terugbezorgd, maar NMBS herinnert de reizigers eraan om waakzaam te blijven en te controleren of ze in een station of bij het uitstappen van de trein niets vergeten zijn. Meer informatie over de verloren voorwerpen vind je op de overeenkomstige pagina op de website van NMBS

* Dit cijfer is een gemiddelde berekend over de 10 eerste maanden van het jaar (2021), aangezien voorwerpen die in november en december zijn verloren ook vandaag nog kunnen worden teruggevonden.

 

Bart Crols

Bart Crols

Woordvoerder, NMBS

 

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.

Neem contact op met

www.nmbs.be