Nieuwe mijlpaal voor realisatie Wetenschapspark Leuven Noord

De stad Leuven, KU Leuven en NMBS slaan de handen in elkaar om op de site van Leuven Noord een duurzaam stedelijk wetenschapspark, waar ruimte is voor buurtvoorzieningen en groen, te realiseren. De partners hielden donderdag 10 december de projectvennootschap boven de doopvont die het volledige project zal uitvoeren. Voor de realisatie van het masterplan loopt er momenteel een selectie voor een multidisciplinair ontwerpteam.

“Het is belangrijk dat elke Leuvenaar de mogelijkheid heeft om dicht bij huis een betekenisvolle job te vinden”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “Leuven doet het goed: kennisinstellingen, ondernemers en bedrijven vestigen zich graag in onze stad. De vraag naar ruimte voor zowel onze kennisinstellingen, als voor onderzoek en ontwikkeling blijft groeien. Door Leuven Noord te ontwikkelen, kunnen we extra werkgelegenheid voor iedereen creëren, van toponderzoekers over logistiek personeel tot administratieve en technische krachten. Ik ben zeer tevreden dat we dit samen met KU Leuven en NMBS doen. Het is door samen te werken dat we kunnen vernieuwen en vooruitgaan. Daarvoor zijn we ook bekroond tot Europese Innovatiehoofdstad.”

Een performante Leuvense economie is belangrijk voor iedereen, om werkgelegenheid te blijven garanderen en welvaart en welzijn voor iedereen. Leuven is met instellingen als UZ Leuven, imec, KU Leuven en vele startups en ondernemingen al een internationaal toonaangevende stad voor innovatie, kennisontwikkeling en werkgelegenheid. ​ Leuven mag zich sinds september ook Europese Hoofdstad van Innovatie noemen. Die prestigieuze award van de Europese Commissie beloont de stad die innovatie het best inzet om de levenskwaliteit van haar inwoners te verbeteren. Stad Leuven, KU Leuven en NMBS willen als partners die positie en ambities nog verder versterken, met de realisatie van het wetenschapspark. De nabijheid van duurzame vormen van personenvervoer moet daarnaast ook het treingebruik bevorderen.

“Voor de KU Leuven, al jarenlang de meest innovatieve universiteit van Europa, is de interactie met het bedrijfsleven belangrijk voor de industriële en maatschappelijke valorisatie van het wetenschappelijk onderzoek. Dat heeft intussen geleid tot 135 spin-offs die vele duizenden mensen tewerkstellen”, zegt Stefaan Saeys, Directeur Technische Diensten van KU Leuven. “Het park zal internationale onderzoeksbedrijven en jonge, beloftevolle ondernemingen die nauw samenwerken met de KU Leuven en andere kennisinstellingen in Leuven de gepaste omgeving en infrastructuur bieden om ideeën en onderzoeksresultaten verder te ontwikkelen en om te zetten in concrete bedrijfsprojecten en tewerkstelling.”
“De voorbije 20 jaar heeft Leuven zich volop toegelegd op kenniseconomie, waarin we een speler op wereldniveau zijn”, zegt schepen van ruimtelijk beleid Carl Devlies. “Om de kenniseconomie blijvend te verankeren in onze stad, is een actief ruimtelijk beleid vereist, dat meteen ook een duurzame mobiliteit faciliteert. Zo wordt het spoorplateau, samen met de bedrijfssites langs de Vaart, de noordelijke pijler van onze economische en logistieke ruimte.” ​
“Het station van Leuven is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de grootste stations van het land. Die populariteit is mede te danken aan de aantrekkelijkheid van Leuven als wetenschappelijke en innovatieve groeipool,” zegt Sophie Dutordoir, CEO NMBS: “NMBS stapt daarom graag mee in een ambitieus ontwikkelingspartnerschap dat een omvangrijk stuk spoorweggebied – op een steenworp van het station – wil omvormen in een duurzaam wetenschapspark. De ontwikkeling zal het gebruik van de trein stimuleren en past perfect in de strategie van NMBS om haar stations in te bedden in het ruimtelijk en economische weefsel van een stad”. ​

Samenwerking verankerd in projectvennootschap

Om de samenwerking tussen de partners vast te leggen, is er een projectvennootschap opgericht. De stad Leuven, KU Leuven en NMBS zijn op gelijke basis aandeelhouder. De zeskoppige raad van bestuur bestaat uit telkens twee vertegenwoordigers van de drie partners. De oprichtingsakte van de vennootschap werd vandaag, 10 december, ondertekend. Meteen vond ook een vergadering van de raad van bestuur plaats.

Masterplan: ook ruimte voor buurtvoorzieningen en groen

De projectvennootschap realiseert het wetenschapspark op basis van een masterplan en klimaatneutrale ontwikkelingsstrategie. De site is een twee kilometer lange banaanvormige strook van 22 hectare tussen de spoorlijn, de Kesseldallaan en de Eénmeilaan. Dat gebied is door de nabijheid van fietssnelwegen, openbaar vervoer en de autosnelweg E314 ideaal gelegen om een duurzaam stedelijk en multifunctioneel wetenschapspark te realiseren. Naast de wetenschaps- en ondernemersruimte is er op Leuven Noord ook plaats voorzien voor aanvullende en stedelijke functies, zoals buurtvoorzieningen voor Kessel-Lo, logistieke activiteiten, groene publieke ruimte en fiets- en voetgangersverbindingen.

Een multidisciplinair ontwerpteam zal het masterplan uitwerken. De selectie van dat team werd begin 2020 ​ opgestart. Momenteel zijn vijf kandidaten geselecteerd. De uiteindelijke keuze zal gemaakt worden op basis van de offertes, die eind januari ingediend worden. Bij de concrete uitwerking van het masterplan worden in de tweede helft van 2021 ook de buurtbewoners betrokken.

 

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.

Neem contact op met

www.nmbs.be