Nieuwe hoofdzetel van NMBS : aanduiding van consortium BESIX - BPC/BPI en Immobel

De Raad van Bestuur van NMBS heeft vandaag het consortium BESIX - BPC/BPI en Immobel aangeduid als voorkeursbieder voor de bouw van haar nieuwe hoofdzetel. Die komt aan het station Brussel-Zuid, op de site van de gebouwen van NMBS in de Fonsnylaan, waar ook het oude Postsorteercentrum deel van uitmaakt.

Aanleiding voor dit project is de wens om alle directies van NMBS te groeperen. Op die manier moet er een grotere transversaliteit en meer samenwerking komen tussen de diensten. De hoofdzetel zal een bruto-oppervlakte van om en bij de 75.000 m² hebben en onderdak bieden aan de directies van NMBS en aan dochteronderneming HR Rail, die vandaag zijn verspreid op verschillende sites rond het station.

Het project omvat enerzijds de verkoop van bestaande kantoorgebouwen van NMBS, gelegen op vier sites en anderzijds het ontwerp en de bouw van de nieuwe hoofdzetel op de site van de Fonsnylaan. De opbrengst uit de verkoop van de vier sites compenseert deels de investering die de ontwikkeling van dit gebouw, waarvan NMBS eigenaar blijft, vertegenwoordigt.

Het geselecteerde voorstel van de architecten OMA, Jaspers - Eyers en Assar is erg kwalitatief. Het behoudt de drie reeds bestaande gebouwen aan de Fonsnylaan en voegt er een sobere en hedendaagse uitbreiding aan toe langs de kant van de sporen.

Het gekozen project draagt op verschillende manieren bij aan een grondige transformatie van de Zuidwijk. Het biedt de mogelijkheid ze te doen heropleven volgens het principe van het ‘woonvriendelijke station’, dat komt uit het richtschema voor de Zuidwijk. Het doel is om de wijk nieuw leven in te blazen en op elk moment van de dag meer uitnodigend, gezelliger en levendiger te maken. De renovatie van de bestaande gebouwen en de uitbreiding zullen de wijk helpen een nieuw imago te geven. De grond die vrijkomt door de verkoop van de terreinen en gebouwen van NMBS, maakt het dan weer mogelijk om de ganse buurt op te waarderen. Deze terreinen kunnen immers gebruikt worden voor nieuwe projecten en om extra stedelijke functies aan de wijk toe te voegen.

Ook de reizigers zullen volop profiteren van dit project. Daarvoor wordt de volledige wisselwerking tussen het station en de openbare ruimte langs de Fonsny-zijde herdacht. De hoofdingang wordt veel zichtbaarder en toegankelijker en ook de sokkel van de gebouwen langs de Fonsnylaan wordt nieuw leven ingeblazen. Daarin komen zowel nieuwe handelsruimtes als de ingang van de nieuwe hoofdzetel, die bovendien toegankelijk wordt voor het publiek (met onder meer een exporuimte). Door het doortrekken van een van de onderdoorgangen (de M-gang) tot in de Fonsnylaan, ontstaat een nieuwe rechtstreekse toegang tot de perrons. Dat maakt een vlottere doorstroming van de reizigers mogelijk.

Alle NMBS-directies onder eenzelfde dak samenbrengen verbetert de efficiëntie van het bedrijf en zo ook de dienstverlening aan de klanten. Daarnaast maakt het project een grote kostenbesparing mogelijk, dankzij de vermindering van het aantal m2, de energieprestaties van het gebouw en doordat het nieuwe gebouw minder onderhoud zal vergen. Het gebouw wordt op energievlak state of the art (met onder meer zonnepanelen en warmtepompen) en ook bijzonder milieu-efficiënt, met een BREEAM-certificatie ‘Excellent’ (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), een methode die helpt om de milieuprestaties van een gebouw te beoordelen.

De uitwerking van het project is er gekomen dankzij een uitstekende samenwerking tussen NMBS, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente Sint-Gillis. De bouwmeester, Perspective, URBAN en de gemeente waren lid van de adviescomités Architectuur, Stedenbouw en Duurzaamheid die het project selecteerden.

NMBS heeft de drie inschrijvers vandaag op de hoogte gebracht van haar beslissing. De werken starten begin 2022 en het doel is om tegen eind 2024 de meer dan 4.000 betrokken medewerkers van NMBS en HR Rail samen te brengen op deze ene site.

Foto's © OMA, Jaspers & Eyers en Assar

 

Dimitri Temmerman

Dimitri Temmerman

Woordvoerder NMBS
Bart Crols

Bart Crols

Woordvoerder NMBS

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.