Meer veiligheid en netheid in en rond Brussel-Zuid

De CEO van NMBS heeft over de aanhoudende problemen rond het station Brussel-Zuid een brief verstuurd naar de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de federale minister van Mobiliteit, de federale minister van Binnenlandse Zaken en naar de burgemeesters van Sint-Gillis en Anderlecht. De brief heeft als doel om zowel de veiligheid als de netheid rond het station te verbeteren.

Het is welbekend dat de situatie in en rond het station vandaag dramatisch is wat betreft de overlastproblematiek. Elke dag nemen meer dan 50.000 mensen er de trein, wat van Brussel-Zuid het drukste station van het land maakt. Bovendien is het ook een internationale hub van het treinverkeer in ons land en de belangrijkste toegangspoort voor internationale reizigers die België bezoeken. Daarnaast is het ook de belangrijkste plaats van tewerkstelling bij NMBS: 4.000 medewerkers zijn in de onmiddellijke omgeving van het station aan de slag.

NMBS neemt via een geïntegreerd actieplan al een aantal maatregelen, zoals de inzet van veiligheidsagenten van Securail of een samenwerking met externe partners zoals de spoorwegpolitie en de lokale politie. Ze zorgt ook voor meer poetsbeurten, fysieke aanpassingen aan het station en de renovatie van het voormalige postsorteercentrum aan de Fonsnylaan, wat een positieve impact zal hebben op de hele stationsbuurt.

Er is echter meer nodig, en NMBS beschikt niet over de middelen noch de bevoegdheden om dit alleen op zich te nemen. De veiligheid van onze reizigers en personeelsleden is de topprioriteit van NMBS. Het is hierbij noodzakelijk dat elke partner zijn verantwoordelijkheid neemt, of het nu gaat over het harde veiligheidsaspect, preventie, ruimtelijke ordening, netheid,...

NMBS stelt in haar brief twee verzoeken:

  • Ze vraagt met aandrang om een initiatief op zeer korte termijn, waarbij de betrokken partijen worden samengebracht om meteen te zorgen voor een verbetering op het terrein. Daarbij zou één instantie moeten worden aangeduid die instaat voor de coördinatie tussen de verschillende betrokken partners en voor de integratie met het actieplan van NMBS.
  • NMBS wil ook graag het gesprek aangaan over een politiecommissariaat dat in de buurt van Brussel-Zuid zou komen. Ze wil daarbij bekijken of dit commissariaat in het station zelf gehuisvest kan worden. Dit zou een deel van het antwoord kunnen zijn op de uitdagingen die we vandaag zien.

Voor NMBS is het van essentieel belang dat alle bevoegde overheden en partners onmiddellijk en doortastend handelen om de problemen aan te pakken en passende oplossingen te bieden. Dit zal niet alleen de reizigers, de spoorwegmedewerkers en de lokale gemeenschap ten goede komen, maar ook het algemene imago van Brussel en ons land verbeteren.

Dimitri Temmerman

Dimitri Temmerman

Woordvoerder, NMBS

 

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.

Neem contact op met

www.nmbs.be