Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw: NMBS maakt een kruis over vooroordelen

NMBS steunt campagne Verenigde Naties: #BreakTheBias

NMBS sluit zich tijdens deze Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw aan bij #BreakTheBias, de campagne van de Verenigde Naties die een kruis maakt over vooroordelen binnen de maatschappij. Een belangrijk thema voor NMBS, dat ook onder haar werknemers (M/V/X) een weerspiegeling wil zijn van een diverse samenleving. Voor wie aan de slag wil bij NMBS zijn enkel competenties en enthousiasme wat telt.

Heel wat typische spoorwegberoepen, zoals treinbestuurder of technicus in een werkplaats, worden door de buitenwereld nog te vaak gezien als een typische job voor mannen. En dat terwijl dit in de praktijk absoluut niet het geval is. Zo worden almaar meer treinbestuursters aangeworven, is er van een verschillend loon voor dezelfde job absoluut geen sprake en kan iedereen eender welke job uitoefenen, zolang die maar over de juiste competenties beschikt.

In onderstaande video maken CEO Sophie Dutordoir en een aantal NMBS-medewerkers samen een kruis over de voordoordelen en vertellen ze hoe zij diversiteit binnen NMBS zien.

Aantal vrouwen blijft stijgen

Met 3.300 medewerksters blijft het aantal vrouwen bij NMBS almaar groeien. In januari 2022 was 19% van alle NMBS-personeelsleden een vrouw. Vijf jaar geleden, in januari 2017, was dat nog 15,5%.

Meer vrouwen aanwerven is geen doel op zich, maar vrouwen zien NMBS wel meer als een potentiële werkgever. De voorbije jaren solliciteerden steeds meer vrouwen voor verschillende soorten jobs: zowel voor een operationele functie op het terrein als voor een job als manager of ingenieur.

Diversiteit binnen de aanwervingen

Diversiteit uit zich niet alleen in het gender van een persoon, ook op het vlak van leeftijden is NMBS divers. Van alle 1.200 personeelsleden die NMBS in 2021 heeft aangeworven, was één op vier jonger dan 26. Dertien procent van alle nieuwe medewerkers was ouder dan 55.

In 2022 gaat NMBS op zoek naar 1.300 nieuwe medewerkers (M/V/X). Het gaat onder meer om 260 treinbegeleiders en ruim 200 treinbestuurders en 500 technici.

Ook in haar aanwervingscampagnes wil NMBS de vooroordelen doorbreken. Zo worden voor elke job zowel mannen als vrouwen getoond, of collega’s die de stereotypen doorbreken. Meer info over de jobs en solliciteren kan via nmbs.be/jobs.

Diversiteitslabel

In februari ontving NMBS van Actiris, de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, het diversiteitslabel. Dit label is een beloning voor de inspanningen en het engagement van NMBS op het vlak van diversiteit. In 2019 ging NMBS van start met haar eerste diversiteitsactieplan, waarin over alle niveaus heen concrete acties staan om NMBS inclusiever te maken.

Dimitri Temmerman

Dimitri Temmerman

Woordvoerder, NMBS

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.