Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest levert de stedenbouwkundige vergunning af voor de site van het voormalige postsorteercentrum aan het station Brussel-Zuid

Voor de reizigers en buurtbewoners van het voornaamste internationale station van het land, Brussel-Zuid, en voor het spoorwegpersoneel is zojuist een belangrijke stap gezet: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de bouwvergunning afgeleverd voor de renovatie en uitbreiding van de site van het voormalige postsorteercentrum aan het station Brussel-Zuid, gelegen aan de Fonsnylaan. Deze site zal ook de thuisbasis zijn van de hoofdzetel en tal van operationele activiteiten van NMBS. De werken zouden de komende maanden moeten starten en worden uitgevoerd door het consortium BESIX, BPC/BPI en Immobel.

Een belangrijk project voor het voornaamste internationale station

Dit project wil in de eerste plaats Brussel-Zuid, het station met het grootste spoorwegaanbod van het land, herpositioneren. Het is een intermodaal knooppunt in België en een belangrijk Europees spoorwegknooppunt.

De indeling van de ruimten en de doorstroming bij de ingangen worden verbeterd zodat de reiziger zich beter kan oriënteren en zijn weg kan vinden. De hoofdingang wordt veel zichtbaarder en toegankelijker, en dankzij een bijkomende toegang via een gang die wordt doorgetrokken naar de Fonsnylaan zullen de reizigers direct toegang hebben tot de perrons en is er een vlottere doorstroming mogelijk.

Ook de manier waarop het station in verbinding staat met de buurt krijgt een make-over: bedrijvige, aangename en uitnodigende ruimten op de benedenverdieping zullen plaats bieden aan nieuwe winkels, diensten of openbare uitrustingen. Het project omvat de aanleg en herinrichting van de onderdoorgangen aan de kant van de Fonsnylaan.

Een belangrijk project voor de buurt, de buurtbewoners en de mobiliteit

Het project zal bijdragen aan de heropleving van de Zuidwijk en zal zorgen voor een gezelligere, bruisendere buurt waar het op elk moment van de dag goed toeven is. Hiermee wordt een strategische doelstelling van NMBS vertolkt: haar stations als levendige en intermodale locaties en hun omgeving aantrekkelijker maken voor haar reizigers en omwonenden, en hen zo aanmoedigen om voor de trein te kiezen.

De wijk rond het station Brussel-Zuid is goed bereikbaar met het openbaar vervoer, er is een rijke sociale mix met kantoren, handelspanden en woningen. Ze speelt een belangrijke rol in Brussel, alsook op nationaal en internationaal vlak en dus verdient ze een transformatie om de levenskwaliteit van haar buurtbewoners te verbeteren en om het imago van de belangrijkste toegangspoort tot de hoofdstad voor reizigers te versterken.

Behalve een aanzienlijke verbetering van de onmiddellijke stationsomgeving, zal het project ook de functies van de wijk opnieuw in evenwicht brengen met meer openbare voorzieningen, groene ruimtes en woningen. Het nieuwe gebouw wordt een herkenningspunt in het Brusselse stadsbeeld, en zet de aanwezigheid van het station op een sobere en eigentijdse manier in de verf.

Een belangrijk project voor de dienstverlening aan de reizigers

Met dit project worden alle teams, die momenteel verspreid zijn over 7 locaties rond het Zuidstation en 140.000 m² in beslag nemen, samengebracht op één plek, in een gebouw met een oppervlakte van 71.000 m². Dit zal zorgen voor meer transversaliteit en samenwerking, wat de dienstverlening aan de reizigers verder ten goede komt.

Het nieuwe gebouw zal de essentiële functies voor het nationale treinverkeer huisvesten en wordt daardoor het zenuwcentrum van het realtimebeheer van het verkeer en de veiligheid op het spoorwegdomein (aanwezigheid van het nationale Security Operations Center).

Een belangrijk project voor NMBS als verantwoordelijke openbare operator

Het project is het antwoord op verschillende uitdagingen van NMBS als overheidsbedrijf. NMBS optimaliseert het gebruik van haar terreinen (vermindering van meer dan 50%) met een modelproject op ecologisch gebied (uitstekende BREEAM-score van 83,5% – passief gebouw, nul fossiele energie, circulariteit van materialen, voorbeeldig waterbeheer, verhogen van biodiversiteit enz.).

Het project voert ook de ‘new way of working’ in, in een kwalitatieve omgeving die rekening houdt met een aanwezigheidspercentage van 50% van het personeel op locatie. Ook op digitaal vlak is het een innovatief project (Smart Building en de Digital Twin technologie die in een real-time digitale kopie van het fysieke gebouw voorziet), dat een preventief en realtimebeheer van het gebouw mogelijk maakt en helpt om het verbruik, de bezetting en het onderhoud ervan te optimaliseren.

Het zal ook het energieverbruik, de bedrijfskosten en de milieu-impact van de huidige gebouwen aanzienlijk verminderen.

De werken gaan binnenkort van start

Beveiligings- en saneringswerkzaamheden zijn recent opgestart. De eigenlijke werken zullen in de komende maanden van start gaan. Het nieuwe gebouw zou in de loop van 2025 operationeel moeten zijn.

Het project, gerealiseerd door het consortium BESIX, BPC/BPI en Immobel, heeft het voorwerp uitgemaakt van een nauwe samenwerking tussen NMBS, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gemeente Sint-Gillis, de Bouwmeester, Perspective, URBAN en de andere gewestelijke overheden.

Dimitri Temmerman

Dimitri Temmerman

Woordvoerder, NMBS

 

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.