Gentse onderneming Revive wordt tijdelijke beheerder van de arsenaalsite

5 juli 2021 - In afwachting van de definitieve stedelijke ontwikkeling van ‘Het Arsenaal’ stelde NMBS, in nauwe samenwerking met Stad Gent, de Gentse onderneming Revive aan om een ambitieuze tijdelijke invulling te geven aan haar voormalige werkplaats. Revive krijgt de opdracht om in de periode van 2022-2025 nieuw leven te blazen in de site.

“Het Arsenaal”, opgericht in 1881, is ​ de oudste Vlaamse spoorwegwerkplaats. In de werkplaats (destijds gekend als ​ “Atelier Central de Réparation”) werden lange tijd stoomlocomotieven en goederenwagens hersteld.

De 12 hectare grote Arsenaalsite, in eigendom van NMBS, is gelegen op een strategische locatie in de nabijheid van de E17 en de N9 Brusselstesteenweg. De site is vlot bereikbaar met zowel trein, tram als bus en heeft de capaciteit om zich verder te ontwikkelen tot een belangrijk stedelijk knooppunt.

De Stad Gent heeft een duidelijke visie voor deze site geformuleerd, op basis van de krijtlijnen uit “Ruimte voor Gent” en verder ontwerpend onderzoek in de conceptstudie. Bij de definitieve invulling kan op de site een mix komen van woon-, werk- en stedelijke functies met een klemtoon op duurzame economische ontwikkelingen .

Om leegstand en verwaarlozing te vermijden krijgt de site de eerstkomende jaren een tijdelijke invulling. In dat kader zijn NMBS en de Stad Gent ​ samen ​ op zoek gegaan naar een concessiehouder die tot 31 december 2025 activiteiten wil opzetten op de site die de toekomstvisie voor het terrein zoveel mogelijk weerspiegelen.

De gekozen kandidaat, Revive, beschikt in binnen- en buitenland over de nodige ervaring in de opstart en het beheer van tijdelijke invullingen van sites, in afwachting van een definitieve herbestemming. De keuze voor Revive als tijdelijke invuller is ingegeven door hun cocreatieve aanpak, de diversiteit aan spelers en thema’s die ze op de site willen huisvesten en tot slot hun aandacht voor de omliggende buurt.

Revive gaat voor co-creatie met een reeks partners waarbij de kruisbestuiving tussen de diverse thema’s ook de definitieve invulling zal vormgeven. Het gaat onder andere om sport- en culturele activiteiten en events, onderwijs en onderzoeksinitiatieven (bv een fieldlab), ondernemingen uit de buurt en het opzetten van een foodhall en een microbrouwerij. Kortom, een brede waaier aan activiteiten. Ook de piste om nightlife te organiseren op de arsenaalsite zullen ze verder onderzoeken.

Een goede verstandhouding met de buurt is van groot belang. De Stad organiseert eind augustus een infomoment voor de buurt. Buurtbewoners zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen. Op het infomoment krijgt de buurt een toelichting over de plannen voor de tijdelijke invulling. Tegelijk zal de link worden gelegd naar de visie op de definitieve ontwikkeling op de site en naar de wijkstructuurschets in opmaak. De echte start van de tijdelijke invulling is voorzien voor januari 2022.

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.