Een nieuwe en duidelijkere lay-out voor de schermen in de stations

Stations van Dendermonde en Nijvel zijn als eerste aan de beurt

In de stations van Dendermonde en Nijvel hebben de infoschermen een volledig nieuwe vormgeving gekregen. Het gaat om de eerste stations waar de schermen de nieuwe look krijgen. In het najaar wordt dat uitgebreid naar tal van andere stations. Doel: de informatie voor onze reizigers in de stations en de stationsomgeving verbeteren en zorgen voor een zo goed mogelijke zichtbaarheid ervan.

De nieuwe vormgeving biedt twee voordelen: de reizigers krijgen extra informatie en de leesbaarheid verbetert. Alle schermen in de stations krijgen het nieuwe design: zowel die op het perron, in de onderdoorgang als in de wachtzaal. De nieuwe vormgeving komt ook tegemoet aan de verwachtingen van onze reizigers, die via enquêtes hierover zijn bevraagd en dat in verschillende fasen van het project.

De nieuwe look wordt in eerste instantie uitgetest in twee stations om een aantal technische aspecten te controleren, daarna zullen alle digitale schermen ermee worden uitgerust.

Extra informatie voor de reizigers

Dankzij de nieuwe vormgeving krijgen reizigers bij storingen bijkomende informatie: afschaffingen van tussenliggende haltes, omleidingen, ingekorte of verlengde trajecten,... Deze informatie geeft een completer beeld van de situatie op dat moment. Zo zal bijvoorbeeld op de schermen op het perron ook de eerstvolgende trein die op datzelfde spoor vertrekt worden aangekondigd.

In een tweede fase zal onderaan het scherm een spoorwijziging langer worden weergegeven. Die komt dan in de plaats van de info over de eerstvolgende trein.

Met het nieuwe ontwerp kunnen ook meer tussenliggende stations op het vertrekscherm worden getoond. Zo zullen in de kleinere stations die over een scherm beschikken alle haltes van de eerste vier treinen worden getoond.

Betere leesbaarheid

De schermen zullen vanaf een grotere afstand leesbaar zijn, met name dankzij de betere spreiding van de info en een beter contrast.

Het ontwerp is ook intuïtiever, met één regel voor elke trein, één kolom voor elk type informatie en een identieke kleur voor de bestemming. Dit is een belangrijk voordeel voor slechtzienden of voor de reizigers in de drukke stations. De lay-out van de schermen zal ook meer lijken op die in de buurlanden, wat ook de leesbaarheid ervan voor de toeristen moet vergemakkelijken.

Dimitri Temmerman

Dimitri Temmerman

Woordvoerder, NMBS

 

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.

Neem contact op met

www.nmbs.be