COVID-19: NMBS neemt bijkomende maatregelen voor reizigers en personeel in eerste fase afbouwplan

Vanaf maandag 4 mei herneemt NMBS vrijwel haar volledige treinaanbod, en dat met een maximale samenstelling van de treinen. Daarmee wil ze voldoen aan zowel de vereisten van sociale afstand als aan de verplaatsingsbehoeften van haar klanten. NMBS heeft ook bijkomende maatregelen genomen om haar reizigers te sensibiliseren en zowel hun gezondheid als die van het spoorpersoneel te beschermen. Zo worden reizigers er massaal aan herinnerd dat iedereen vanaf 12 jaar verplicht is om vanaf 4 mei een mondmasker te dragen, en dat vanaf het betreden van het station, op de perrons en in de trein, naar het voorbeeld van de personeelsleden van NMBS. Deze maatregel geldt ook voor wie niet de trein neemt, maar zich wel in het station begeeft om bijvoorbeeld naar een winkel te gaan.

In de aanloop van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van vrijdag 24 april pleitten NMBS en de drie andere openbaar vervoersmaatschappijen (MIVB, De Lijn, TEC) voor het verplicht maken van het dragen van een mondmasker. Naarmate de bezetting van de treinen en de andere openbare vervoersmodi zal toenemen, zal social distancing ​ namelijk moeilijker worden. Nu de verplichting tot het dragen van een mondmasker of een ander alternatief dat toelaat om mond en neus te bedekken in het openbaar vervoer effectief is opgelegd door de autoriteiten, rekent NMBS op de burgerzin en de collectieve verantwoordelijkheid van eenieder die zich in de stations (met inbegrip van de winkels), op de perrons en in de treinen begeeft om deze en alle andere regels te respecteren.

#MoveSafe: sensibiliseren

NMBS is eerder deze week gestart met de actie #MoveSafe, om haar reizigers massaal te sensibiliseren. Onder meer via affiches en aankondigingen in de stations worden ze eraan herinnerd overal hun mondmasker te dragen. Ook het trein- en stationspersoneel zal hen er aan herinneren, net zoals stewards in de grootste stations.

Er zal ook regelmatig worden gecontroleerd door de politie, die in eerste instantie verantwoordelijk is voor het toezicht op het correct naleven van de gezondheidsmaatregelen en het respecteren van de sociale afstand. Bovendien zal ook Securail maximaal aanwezig zijn en helpen toezien op het dragen van het mondmasker, de sociale afstand en of reizigers in bezit zijn van een geldig vervoersbewijs.

Extra maatregelen in de stations

Reeds sinds het begin van de Coronacrisis zet NMBS in op een opgevoerde schoonmaak van haar stations en treinen. Zo wordt extra aandacht besteed aan oppervlakken die reizigers regelmatig aanraken; zoals ticketautomaten, deurklinken of handrelingen van trappen en roltrappen.

In de stations (stationshal, loketten, ticketautomaten) wijzen affiches en vloerstickers de reizigers op de sociale afstand en het dragen van het mondmasker. Op trappen en roltrappen wordt gevraagd dat reizigers rechts houden en elkaar niet inhalen.

NMBS herinnert eraan dat al haar klanten in het bezit moeten zijn van een geldig vervoersbewijs. De aankoop daarvan gebeurt bij voorkeur via de app, via de website of aan de ticketautomaten, en dat via elektronische weg, in het bijzonder aan de loketten (waar geen cash geld wordt aanvaard). Aan de loketten zijn ook grondmarkeringen voorzien of wordt aangeschoven in een slangsysteem. Er is ook beschermend plexiglas geplaatst.

NMBS verdeelt zelf geen mondmaskers of alcoholgel aan haar klanten. Iedereen moet zich dus zelf van het nodige masker voorzien. In het kader van de eerste fase van het afbouwplan hebben een aantal concessies NMBS te kennen gegeven dat ze een rol willen in spelen in de verkoop van mondmaskers en alcoholgel, bovenop hun gebruikelijk aanbod. Concreet zullen de concessiehouders de producten geleidelijk vanaf 11 mei aanbieden in een honderdtal stations in België, en dat in hun automaten of in hun winkels.

Het correct toepassen van de hygiënemaatregelen blijft essentieel. De treinen zijn uitgerust met water en zeep en de toiletten in de stations, waar die er zijn, zijn toegankelijk.

Elektronisch fluitje voor treinbegeleiders

Treinbegeleiders zullen een elektronisch fluitje gebruiken om reizigers te waarschuwen dat de treindeuren sluiten. Door te drukken op een knop wordt een fluitsignaal gesimuleerd dat klinkt zoals het klassieke mondfluitje. NMBS vervangt tijdelijk het klassieke mondfluitje om hygiënische redenen.

Tegen 4 mei zullen de meeste treinbegeleiders over het elektronisch fluitje beschikken. Treinbegeleiders die dat nog niet zullen hebben, geven tijdelijk door te roepen het vertrek van de trein aan.

Vanaf maandag: een maximaal treinaanbod

Vanaf maandag 4 mei kunnen reizigers weer rekenen op vrijwel het volledige treinaanbod, met uitzondering van een 70-tal van de P-treinen van en naar Brussel en P-treinen die woensdagnamiddag en zondagavond rijden.

Om de social distancing maximaal mogelijk te maken, zullen de treinen rijden met hun maximale samenstelling.

Reizigers krijgen overigens de raad hun verplaatsingen zoveel mogelijk te spreiden en trajecten te kiezen tijdens de daluren (na 9 uur bijvoorbeeld, of 's avonds voor 16 uur of na 18 uur).

Meer info op de communicatiekanalen van NMBS

NMBS raadt haar reizigers aan de online routeplanner, vooral omdat er net zoals elk jaar aan het begin van de maand april aanpassingen werden doorgevoerd.

Voor het grensoverschrijdende en internationale verkeer raadt NMBS haar klanten eveneens aan om haar website en die van de andere operatoren te raadplegen en tijdens hun verplaatsingen de richtlijnen van de verschillende overheden te volgen.

Dimitri Temmerman

Dimitri Temmerman

Woordvoerder, NMBS
Bart Crols

Bart Crols

Woordvoerder, NMBS

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.