COVID-19: Gratis met de trein naar vaccinatiecentrum

11 maart 2021 - NMBS biedt vanaf zondag 21 maart 2021 een gratis treinticket aan voor wie zich van en naar een vaccinatiecentrum moet verplaatsen. Het ticket kan zowel voor de eerste als voor de tweede prik worden aangevraagd en dat via de website of app van NMBS, aan een ticketautomaat of aan het loket in het station. Deze actie van openbare dienstverlening door NMBS komt er op vraag van federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet.

Reeds sinds het begin van de coronacrisis speelt NMBS een cruciale rol voor de mobiliteit in België. De treinen zijn altijd blijven rijden, ook in het diepste van de crisis. Ook nu de overheid de vaccinatiecampagne wil versnellen, wil NMBS haar rol van openbare dienstverlener opnemen en een oplossing bieden voor wie rekent op de trein om zich van en naar het vaccinatiecentrum te verplaatsen. ​ 

Georges Gilkinet, vicepremier en minister van Mobiliteit: "Een jaar na de start van de coronacrisis geeft de vaccinatiecampagne nu hoop op een lente en een zomer met meer sociale contacten. Ik ben blij dat NMBS als openbare dienstverlener ook haar steentje bijdraagt om de vaccinatiecampagne te laten slagen: iedereen mag gratis de trein gebruiken om zich te laten vaccineren. Uit deze solidariteitsactie blijkt duidelijk de maatschappelijke rol en het belang van het openbaar vervoer voor onze mobiliteit. De trein verbindt mensen, steden en landen… Die verbindende, sociale rol benadrukt NMBS vandaag met deze mooie solidariteitsactie van openbare dienstverlening.”

Het gratis treinticket is een heen- en terugticket, geldig in 2de klasse, en dat alleen op de dag van de vaccinatie. Wie gebruik wil maken van het ticket, wordt gevraagd dit samen met de uitnodiging of de afspraakbevestiging voor de vaccinatie spontaan te tonen aan de treinbegeleid(st)er.

Dimitri Temmerman

Dimitri Temmerman

Woordvoerder, NMBS
Litte Frooninckx

Litte Frooninckx

Woordvoerster, Kabinet Georges Gilkinet

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.

Neem contact op met

www.nmbs.be