Belgian Mobility Card (BMC), de gemeenschappelijke dochtermaatschappij van de vier Belgische openbaarvervoersmaatschappijen, neemt de start-up Stoomlink over

Met deze overname breidt BMC zijn hoofdtaak van onderhoud en ontwikkeling van het gemeenschappelijke vervoersbewijzensysteem van de maatschappijen (MOBIB) verder uit en verschaft zich zodoende de mogelijkheid om nieuwe digitale oplossingen te creëren voor multimodale reizigers.

De raad van bestuur van BMC, de gemeenschappelijke dochtermaatschappij van de vier Belgische openbaarvervoersmaatschappijen, is overgegaan tot de overname van de start-up Stoomlink. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen van nieuwe digitale oplossingen en positioneert zich al enkele jaren als een expert in het vereenvoudigen van het reizen met openbaar vervoer. Met deze overname komt BMC tegemoet aan de gezamenlijke wens van de vier vervoersmaatschappijen om het reizen met het openbaar vervoer voor intermodale klanten (informatie, realtimereisadvies, ticketverkoop, validering, One Stop enz.) te vereenvoudigen. De toevoeging van Stoomlink aan het BMC-team zal bijdragen tot de invoering van deze nieuwe gemeenschappelijke digitale hulpmiddelen en diensten. Op termijn zullen de nieuw ontwikkelde oplossingen ook de huidige of toekomstige particuliere partners van de vervoersmaatschappijen integreren.

Ter herinnering: BMC is in eerste instantie verantwoordelijk voor het onderhoud en de ontwikkeling van het gemeenschappelijke interoperabele vervoersbewijzensysteem van de openbaarvervoersmaatschappijen (MOBIB).

Het doel van BMC en de vier openbaarvervoersmaatschappijen is om bij te dragen tot een grote modal shift (van het individueel gebruik van een wagen) naar vormen van duurzame mobiliteit en meer in het bijzonder naar het openbaar vervoer (trein, tram, bus en metro) door de ervaring van de reizigers te verbeteren en te harmoniseren.

Realtime reizigersinformatie en de vereenvoudiging van alle stappen van het reistraject via digitalisering zijn belangrijke factoren die het openbaar vervoer aantrekkelijk maken. De vier vervoersmaatschappijen werken op dit gebied al jaren samen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de invoering van de interoperabele MOBIB-kaart (waarmee je met dezelfde kaart van het ene net naar het andere kan gaan voor de aanschaf en de validering van het vervoersbewijs), de invoering van gemeenschappelijke producten zoals de recente Brupass XL die het mogelijk maakt om alle netten te gebruiken met hetzelfde vervoersbewijs tot maximum 11,5 km van de Grote Markt van Brussel (GEN-zone) of de gemeenschappelijke routeplanner SMOP. De overname van Stoomlink zal de invoering van nieuwe gemeenschappelijke en innovatieve digitale hulpmiddelen versnellen om zo het traject van de reizigers te vereenvoudigen.

De overname van de start-up Stoomlink door BMC volgt op een due diligenceonderzoek dat is uitgevoerd door de raad van bestuur van BMC. De analyse en onderhandelingen hebben enkele maanden in beslag genomen en resulteerden in een overeenkomst voor de verwerving van 100% van de aandelen van Stoomlink met eigen middelen van BMC.

Stoomlink is geen onbekende in de mobiliteitssector. Het bedrijf werkte al voor BMC, NMBS, MIVB TEC en Cambio (een dochterbedrijf van De Lijn). ​ Bij de start bundelden de drie oprichters, Thomas Hermine, François Halin en Mathieu Delvaux, hun expertise. Hun project werd gesteund door drie andere aandeelhouders: Brustart NV, VIAS institute CV en Stratec NV. De vier aandeelhouders verkopen hun aandelen aan BMC bij de overname. De drie oprichters en hun medewerkers zullen deel uitmaken van het BMC-team.

BMC en de vier vervoersmaatschappijen verheugen zich op de integratie van het Stoomlinkteam in het bestaande team. Dit versterkt de strategische vaardigheden en het vermogen om nieuwe hulpmiddelen voor reizigers te ontwikkelen. 

Volgens de raad van bestuur “stelt deze evolutie de vervoersmaatschappijen in staat om, via hun gemeenschappelijke dochtermaatschappij BMC, hun data en digitale tools te optimaliseren, in de naaste toekomst nieuwe producten en diensten aan te bieden via de verkoopkanalen, het project voor een realtime intermodale routeplanner voort te zetten, schermen op te stellen met multimodale en realtime reizigersinformatie en om nieuwe gemeenschappelijke digitale oplossingen aan te bieden voor de verkoop, betaling, validatie en voor de reizigersinformatie (‘One-Stop’).”

Ter informatie, de samenstelling van de raad van bestuur van BMC:

NMBS : Marc Huybrechts (Voorzitterschap) en Jihane Annane

De Lijn: Ann Schoubs en Guy Weyns

MIVB: Brieuc De Meeûs en Tamara De Bruecker

TEC: Vincent Peremans en Stéphane Thiery

 

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.

Neem contact op met

www.nmbs.be