Alternatieve treindienst voor 8 en 9 november: de helft van de IC-treinen zal rijden

Door de stakingsactie aangekondigd door het gemeenschappelijk vakbondsfront bij NMBS, Infrabel en HR Rail zal er vanaf dinsdag 7 november om 22 uur tot en met donderdag 9 november een alternatieve treindienst zijn. Op basis van het personeel dat heeft aangegeven wel te willen en te zullen werken, is er voor elke stakingsdag een alternatieve treindienst voorzien. In sommige regio's zal die woensdag anders zijn dan donderdag. De alternatieve treindienst van woensdag kan nu al worden geraadpleegd via de online reisplanner van NMBS, via de app of website. Voor die van donderdag kan dat vanaf woensdagochtend. De drie spoorwegondernemingen veroordelen deze meerdaagse stakingsactie en vinden deze buiten proportie en onverantwoord. Ze betreuren dan ook de impact ervan voor de reizigers. De actie is tevens een miskenning van de akkoorden die recent, mede op vraag van de vakbonden, werden afgesloten.

NMBS heeft eind december 2022 met de overheid voor de volgende tien jaar een openbaredienstcontract afgesloten met een evenwicht van rechten en plichten: enerzijds aanzienlijke en voorspelbare financiële middelen en anderzijds engagementen op het vlak van dienstverlening en productiviteit. Het geheel moet NMBS toelaten de kwaliteit van haar aanbod te verhogen, maar ook een vergelijkbare performantie te bereiken als andere spoorwegmaatschappijen in een geliberaliseerde spoorwegsector.

In het verlengde van dit contract werd in maart 2023 met de vakbonden voor de jaren 2023-2024 een sociaal akkoord gesloten waarbij de spoorwegen zich engageren tot massale aanwervingen, welzijnsverbeteringen en maatregelen om de koopkracht te verhogen. NMBS voert dit akkoord in al zijn facetten uit. Dit jaar zijn bij NMBS al bijna 1.600 nieuwe medewerkers aangeworven en ook volgend jaar zijn er aanwervingen. Voor het eerst in tien jaar worden dit jaar meer werknemers aangeworven dan dat er het bedrijf verlaten, waardoor er tegen eind 2024 zo’n 250 bijkomende (operationele) medewerkers aan de slag zullen zijn. Voor de veiligheid van zowel de reizigers als de medewerkers worden ook bijkomende Securail-veiligheidsagenten aangeworven.

NMBS betwist dus dat zij ten opzichte van eind 2022 eenzijdige maatregelen doorvoert. Alle dossiers worden overlegd en waar mogelijk wordt gezocht naar compromissen. Het bedrijf hoopt de sociale dialoog te kunnen verderzetten, om de dienstverlening aan de klant en de toekomst van het bedrijf op lange termijn te garanderen.

Alternatieve treindienst

Met de alternatieve treindienst zal zowel woensdag 8 als donderdag 9 november de helft van de IC-treinen rijden. Dat zijn de treinen tussen de grote steden. Daarnaast rijden ook twee op de vijf L-treinen en voorstedelijke S-treinen. Er rijden quasi geen P-treinen. Dat zijn de treinen die normaal enkel rijden tijdens de ochtend- en de avondspits.

Vanaf vrijdagochtend 10 november zal het treinaanbod weer normaal verlopen.

Beschikbaarheid van personeel

De alternatieve treindienst is opgesteld op basis van het personeel bij NMBS en Infrabel dat heeft aangegeven te zullen werken. Het gaat om de essentiële personeelscategorieën, zoals treinbegeleiders, treinbestuurders en het personeel in de seinhuizen van Infrabel.

Plan uw reis

In sommige regio's zal het treinaanbod op donderdag anders zijn dan op woensdag. NMBS raadt haar reizigers aan om hun treinreis goed voor te bereiden, en dat telkens een dag vooraf. Dat kan via de reisplanner op de NMBS-website of -app, die nu al de alternatieve treindienst voor woensdag toont. Voor die van donderdag kan dat vanaf woensdagochtend. De schermen in de stations en de reisplanner tonen tijdens de staking enkel de treinen die rijden.

De alternatieve treindienst wordt ook gecommuniceerd via de verschillende informatiekanalen van NMBS, zoals de sociale mediakanalen (Twitter en Facebook), de NMBS-website en de schermen en de aankondigingen in de stations. Alles wordt in het werk gesteld om de reizigers zo goed mogelijk gedetailleerde en realtime informatie te geven.

Dimitri Temmerman

Dimitri Temmerman

Woordvoerder, NMBS

 

 

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.

Neem contact op met

www.nmbs.be