Alternatieve treindienst voor woensdag 6 en donderdag 7 december: 3 op de 5 IC-treinen rijden

Door een stakingsactie van enkele vakbonden bij Infrabel, NMBS en HR Rail zal er vanaf dinsdag 5 december om 22 uur tot en met donderdag 7 december een alternatieve treindienst zijn. Op basis van het personeel dat heeft aangegeven te zullen werken, is er voor elke stakingsdag een alternatieve treindienst voorzien. De alternatieve treindienst van woensdag kan vanaf dinsdagochtend worden geraadpleegd via de online reisplanner van NMBS, via de app of website. Voor die van donderdag kan dat vanaf woensdagochtend. De drie spoorwegondernemingen veroordelen deze nieuwe stakingsactie en betreuren de impact ervan voor de reizigers.

Niet alle vakbonden roepen op tot deze staking. Na constructieve besprekingen en concrete toezeggingen door de directie trok ACV Transcom eerder zijn stakingsaanzegging in. De socialistische en liberale vakbonden beslisten desondanks om toch opnieuw te staken. De directie beschouwt deze actie van ACOD Spoor en VSOA Spoor als onaanvaardbaar, om te beginnen ten aanzien van de treinreizigers. Bovendien is hun weerwerk tegen de noodzakelijke efficiëntieverbeteringen van NMBS, die zijn vervat in het openbaredienstcontract dat eind vorig jaar werd afgesloten met de overheid en noodzakelijk zijn voor een kwaliteitsvolle dienstverlening en voor de toekomst van het bedrijf en haar werknemers in een geliberaliseerde markt, totaal onverantwoord.

Duidelijke engagementen

In het verlengde van het openbaredienstcontract werd in maart van dit jaar met de vakbonden voor 2023 en 2024 een sociaal akkoord gesloten waarbij de spoorwegen zich engageren tot massale aanwervingen, welzijnsverbeteringen en maatregelen om de koopkracht te verhogen. NMBS voert dit akkoord in al zijn facetten uit.

Dit jaar zijn bij NMBS al bijna 1.600 nieuwe medewerkers aangeworven en ook volgend jaar zijn er meer dan 1.000 aanwervingen. Voor het eerst in tien jaar worden dit jaar meer werknemers aangeworven dan dat er het bedrijf verlaten, waardoor er tegen eind 2024 zo’n 250 bijkomende (operationele) medewerkers aan de slag zullen zijn. Voor de veiligheid van zowel de reizigers als de medewerkers worden ook bijkomende Securail-veiligheidsagenten aangeworven.

Alternatieve treindienst

Met de alternatieve treindienst zullen zowel woensdag 6 als donderdag 7 december 3 op de 5 IC-treinen rijden. Dat zijn de treinen tussen de grote steden. Daarnaast rijden ook 2 op de 5 L-treinen en voorstedelijke S-treinen. Er rijden quasi geen P-treinen. Dat zijn de treinen die normaal enkel rijden tijdens de ochtend- en de avondspits.

De alternatieve treindienst van woensdag kan in sommige regio’s iets anders zijn dan die van donderdag. Vanaf vrijdagochtend 8 december zal het treinverkeer weer normaal verlopen.

Beschikbaarheid van personeel

De alternatieve treindienst is opgesteld op basis van het personeel bij NMBS en Infrabel dat heeft aangegeven te zullen werken. Het gaat om de essentiële personeelscategorieën, zoals onder meer treinbegeleiders, treinbestuurders en het personeel in de seinhuizen van Infrabel.

Plan uw reis

NMBS raadt haar reizigers aan om hun treinreis goed voor te bereiden, en dat al de dag vooraf. Dat kan via de reisplanner op de NMBS-website of -app, die vanaf dinsdagochtend de alternatieve treindienst voor woensdag toont. Voor die van donderdag kan dat vanaf woensdagochtend. De schermen in de stations en de reisplanner tonen tijdens de staking enkel de treinen die rijden.

Dimitri Temmerman

Dimitri Temmerman

Woordvoerder, NMBS

Over NMBS

Onderweg. Naar beter. NMBS, de operator voor het reizigersvervoer per trein in België, wenst de oplossing te zijn voor een comfortabele en duurzame mobiliteit in België. Haar streefdoel: tevreden klanten die de trein zien als een evidente oplossing voor hun mobiliteitsbehoeften. Als één van de grootste werkgevers in België en als sleutelspeler voor de mobiliteit blijft NMBS investeren in klantgericht, stipt, veilig en comfortabel vervoer. De teams van NMBS zetten zich dag in dag uit in voor comfortabele en functionele stations, het bevorderen van intermodale verbindingen, het onderhouden en vernieuwen van treinen en reizigers veilig op hun bestemming te brengen. Elke dag opnieuw zetten ze de klant centraal.